Projekt

Eldrimner arbetar med flera olika projekt:

Förmedla mathantverkskunskap

Syftet med projektet är att genomföra utbildningar och kurser på olika nivåer samt studieresor inom mathantverk. Det övergripande målet med kompetensutvecklingsprojektet är att utveckla landsbygden genom att förmedla mathantverkskunskap till mathantverkare och blivande mathantverkare och därmed bidra till att: 

 • skapa nya företag inom mathantverk
 • stödja och hjälpa företagen att utvecklas
 • öka antalet anställda hos företagen
 • öka försäljning och konsumtion av mathantverksprodukter
 •  utveckla kunskap om mathantverk.

Målet vid projektets slut är att genom utbildningar och kurser förmedlat fackkunskap på olika stadier inom fem hantverksbranscher samt skräddarsydd entreprenörskunskap till dem som vill starta och/eller utveckla mathantverksföretag. 

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Göra mathantverket känt

Syftet med projektet är att göra mathantverket känt genom olika informations-och demonstrationsaktiviteter. Det övergripande målet med informations-och demonstrationsprojektet är att utveckla landsbygden genom att göra mathantverket och Eldrimner känt i hela landet och därmed bereda väg för att:

 • skapa nya företag inom mathantverk
 • företagen utvecklas och har möjlighet att växa
 • näringen utvecklas och försäljningen av produkter ökar
 • öka kunskapen om mathantverk hos företagare och allmänhet

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

 

 

Utveckling av traditionella konditoriprodukter

Syftet med projektet är att Sverige ska utvecklas inom branschen bageri och grenen konditori.

Projektet består i att ordna workshops, arrangera en studieresa och att framställa ett recepthäfte.

Målet med projektet är att:

 • arrangera workshops om produktutveckling av traditionella konditoriprodukter.
 • arrangera en studieresa utomlands med minst 10 deltagare.
 • framställa ett metod- och recepthäfte om naturliga stabiliserings- och färgämnen.

Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår 2020 – 2022.

 

Informationsinsatser korta livsmedelskedjor – Mathantverksdagar Direktförsäljning

Syftet med projektet är att öka kunskapen och främja lokala nätverk samt att korta livsmedelskedjorna.

Projektet består i att planera och genomföra informationsinsatser genom mathantverksdagar i varje län i Sverige. Tema för träffarna kommer att vara korta livsmedelskedjor, direktförsäljning.

Målet med projektet är att genomföra informationsinsatser genom mathantverksdagar i alla län.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår 2020 – 2022.

 

Avslutade projekt 

Kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk

Syftet med projektet är aktivt bidra till att höja kompetensen inom korta livsmedelskedjor genom erfarenhetsutbyten för effektivare direktförsäljning. Målet med projektet är:

 • En studieresa till Frankrike med tema direktförsäljning och minst 14 externa deltagare ska ha genomförts.
 • Arrangera en konferens med tema direktförsäljning med minst 8 föreläsare och minst 200 deltagare.
 • Producera minst 3 inspirationsfilmer kopplade till direktförsäljning som fokus varav minst en film producerad i samband med studieresan till Frankrike.
 • Att löpande producera artiklar om direktförsäljning från både studieresan och konferensen, minst 10 artiklar ska ha producerats.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Utveckling av traditionell fäbodproduktion

Syftet med projektet är att bidra med inspiration och kunskap inom förädling av mjölk till traditionella och nyskapande fäbodprodukter. Genom att fäbodens produkter produceras i större kvantiteter, med högre kvalitet och större spridning ska det leda till ökad lönsamhet för fäbodbrukare och bidrar till en gynnsam utveckling av fäbodnäringen och Sveriges landsbygd. 

Målet med projektet är att: 

 • Minst sex deltagare ska ha deltagit i kurs om ystnings- och andra tillverkningsprocesser samt kvalitetsaspekter under totalt 16 kursdagar.
 • Åtta deltagare ska ha deltagit i kurs om möjligheter till att utveckla nya eller moderniserade fäbodprodukter under totalt 16 kursdagar.
 • En studieresa till alpregionen med minst 10 deltagare ska ha genomförts.
 • Olika metoder att göra fäbodost såsom de ser ut idag ska samlats in, genom verkstäder, och sammanställts digitalt.
 • Fäbodens mervärden, exempelvis fäbodmjölkens kvaliteter och innehåll, med det som framkommit i vetenskapliga studier och egna studier av den mikrobiologiska floran på en fäbod, ska presenteras skriftligt.
 • Fyra till sju dokumenterade experimentystningar och faktiska fäbodystningar ha genomförts för att utveckla en god/smakrik fäbodost som för med sig mervärdenas kvaliteter tillsammans med en mindre producentgrupp. Genom sensoriska provningar bedöms hur detta lyckats.
 • Två fäbodbrukare ska under två säsonger fått stöd med att förädla större kvantiteter mjölk, bland annat genom utlåning av större ystgryta. Resultatet av arbetet ska ha utvärderats.

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Slutrapport

 

Kulturarv Fisk och bröd

Syftet med projektet är att öka intresset för Sveriges gastronomiska kulturarv genom att inventera, sammanställa, anpassa och sprida traditionella recept och förädlingsteknik. Projektet syftar även till att stärka mathantverkares kunskap av traditionella metoder som grund för produktutveckling.

Målet med projektet är:

 • Att arrangera tre produktutvecklingstillfällen inom fiskförädling.
 • Att digitalt sammanställa metoder, kunskap och material om saltning, fermentering och torkning av fisk.
 • Att sammanställa ett recepthäfte om traditionell fiskförädling.
 • Att producera och distribuera två artiklar om fiskförädling.
 • Att producera en film om fiskförädling som publiceras i flera av Eldrimners kanaler. 

Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Slutrapport

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB