Fisket har fått eget hus i Vasa

I somras invigdes ett hus tillägnat fisket.

I somras invigdes ett helt hus tillägnat den lokala fisken centralt i Vasa i Österbotten.
– Jag tycker att det är en otroligt fin satsning. Jag tror att sådant som ger fisket en plats, synlighet och identitet på lokalt plan har stor långsiktig betydelse för det lokala fisket, säger Jonas Harald som är fiskerådgivare på kustaktionsgruppen i Österbotten och som har varit med och utvecklat konceptet kring rekoringar.

Österbotten är beläget i västra Finland vid Bottenhavets och Kvarkens östra kust. Centralort är staden Vasa som geografiskt ligger i jämnhöjd med Örnsköldsvik på den svenska sidan. I Österbotten bor det 180 000 personer och landskapet är ett av de tvåspråkiga i Finland.
– I Finland skiljer sig fiskeriförvaltningen från den svenska modellen och yrkesfiskarna delas in i två kategorier; de som har en betydande inkomst från fisket och de som har fisket som binäring. Bara i Österbotten finns det 100 personer som fiskar yrkesmässigt och ytterligare 600 som har yrkesfiske som deltidssyssla, berättar Guy Svanbäck som under lång  tid varit verksamhetsledare på Österbottens fiskarförbund och som också har varit drivande för tillkomsten av Fiskets hus.

Yrkesfisket i Österbotten är mer mångsidigt än det svenska. Sik, abborre och strömming är de viktigaste arterna, men även lake, nors och braxen fiskas för konsumtion. Det är arter som i Sverige har lågt ekonomiskt värde för yrkesfisket och främst braxen betraktas i hög grad som skräpfisk bland konsumenter. 
– Trots det varierade fisket så hör yrkesfiskarna till en krympande yrkeskår där utmaningarna i hög grad är de samma som i Sverige. Även längs finska kusten är skador som säl och skarv orsakar ett stort problem, säger Guy Svanbäck som anser att yrkesfiskarna skulle kunna leva gott på fisket och vara betydligt mera lönsamma om de inte drabbades av skador orsakade av säl. 

I Österbotten har tanken på ett kluster för fiskerinäringen och den lokala fisken funnits under lång tid och  projektet tog fart i samband med att den åländske kocken Michael Björklund 2016 ville öppna en fiskrestaurang i Vasa. Staden hade också utlyst en tävling för att utveckla platsen där Fiskens hus ligger. Bygget är finansierat helt med privata medel och det finns både större och mindre delägare. 

Fiskets hus ligger vid stranden där fiskebåtar i generationer lagt till för att sälja sin fångst och där den gamla fiskehallen tidigare låg. Den vackra, nyinvigda träbyggnaden för tankarna till en strandformation och en upphöjd strandlinje. I byggnaden ryms en restaurang, en fisk- och delikatessaffär inriktad på lokala råvaror och en informationsplats om fisk och fiske där Österbottens fiskarförbund erbjuder rådgivning. 

Restaurangen  i Fiskets hus har fått det österbottniska dialektala namnet HEJM och de tre kockarna kommer att fokusera på det nordiska köket och basera sin matlagning på lokala österbottniska råvaror och traditioner. 

Aksel Ydrén
aksel@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB