Producent nära konsument

Eldrimner har fått stöd för att arbeta med kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk. Syftet med projektet är att aktivt bidra till att höja kompetensen inom korta livsmedelskedjor genom erfarenhetsutbyten för effektivare direktförsäljning. Projektet finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet har kombinerat tre delar, en studieresa till Frankrike, en konferens med föreläsningar om olika metoder för direktförsäljning samt artiklar och filmer som dokumenterar kunskap och erfarenheter inom området.

Studieresan till Frankrike för att studera de många olika metoder för direktförsäljning som finns där. Studieresan gav deltagarna tillfälle att samla inspiration, möta och djupdyka i olika typer av försäljningsmetoder med kort livsmedelskedja som bygger på en nära koppling mellan producent och konsument.

Under Saerimner i oktober 2019 arrangerades inom ramen för projektet konferensen Producent nära konsument, PnK. Den bestod av 10 föreläsningar som tog upp olika metoder för direktförsäljning av mathantverk och gav deltagarna ökad kunskap och inspiration kring försäljning direkt till konsument. Utöver föreläsningarna erbjöd konferensen tillfälle för producenter från hela landet att mötas, utbyta erfarenheter, nätverka, och initiera nya samarbeten kring direktförsäljning av mathantverk vilket är till nytta för att effektivisera och utveckla den egna försäljningen.

Tre inspirationsfilmer producerats inom temat direktförsäljning & korta livsmedelskedjor, Dessa visar olika hur olika företag genom samarbeten, olika försäljningskanaler och innovativa metoder hittat vägar för deras produkter att nå ut direkt till kund utan mellanhänder. Filmerna speglar hur detta på olika sätt gynnar producenterna med förbättrade försäljningsresultat och ökad förutsägbarhet i intäkter samt den positiva effekt som den nära relation som skapas till kunderna får för verksamheterna. Filmerna återfinns längre ned på denna sida.

10 artiklar om direktförsäljning har producerats och publicerats i tidningen Mathantverk. Artiklarna beskriver hur mathantverkare med olika förutsättningar, verksamma i olika delar av landet på olika sätt arbetar med direktförsäljning av sina produkter. Artiklarna lyfter så väl nya former för samarbeten, som vägar för att skapa en nära relation till kunderna och därigenom nå flera positiva effekter utöver ökad och mer förutsägbar försäljning. Artiklarna återfinns längre ned på denna sida.

 

Filmer

 

Andelsjordbruk på Rikkenstorp
Rikkenstorps andelsjordbruk ligger i norra Örebro län. Det är ett direkt samarbete mellan producent och konsument, där man delar på ansvaret och riskerna.

 

Direktförsäljning av mathantverk i Frankrike
I Frankrike går mathantverkare samman och startar egna butiker, med stöd både av lokala beslutsfattare och EU. Ett vinnande koncept tycker både livsmedelsproducenter, konsumenter och politiker.

 

Bröd & Must
I Norrtälje har det lokala bageriet och det lokala musteriet gått samman och startat en butik i centrala Norrtälje. Här säljer de även andra mathantverkares produkter, berättar en av intiativtagarna Katarina Holmberg från Norrtelje Musteri.

 

Artiklar

 

Kvarnar hittar kunder på nätet
Den senaste tiden har både Warbro Kvarn och Limabacka Kvarn valt att starta webbutiker där de säljer sitt eget mjöl och intresset från kunderna har varit stort.

 

Allt fler väljer webbhandel 
Pandemin har snabbat på skiftet till att handla via nätet. Det har även inneburit att fler mathantverksföretag startat webbutiker.

 

FiskOnline gör försäljningen av färsk fisk smidigare 
En av de satsningar som görs för att föra producenter och konsumenter närmre varandra är FiskOnline i Blekinge. De gör det möjligt för fiskarna att sälja nyfångad, färsk fisk direkt till konsumenterna i den kommersiella hamn som ligger närmast. 

 

Från 100 till tvärnit
Från att verksamheten rusade i 100 kilometer i timmen för Ann Klensmeden på Åsbergets Gårdsmejeri blev det tvärnit när pandemin kom. Marknader hade varit en stor del av försäljning, men när så gott som alla ställdes in katalyserades omställningen.

 

Appen Noah ska få mathantverkarnas produkter till konsumenterna 
Noah är ett nytt sätt att beställa hem lokal mat. Norrbottningarna blir först i landet med att testa denna marknadsplats där konsumenter kan köpa sin mat direkt av producenten, med hjälp av en mobilapp. Producenten får behålla en större del av värdet på sina produkter samtidigt som de når en större marknad och får ett helt automatiserat flöde med produktutbud online, betalning och bokföring.

 

Rotad på djupet i matparadiset Slättåkra
När Coronapandemin drabbar världen verkar direktförsäljningen av närproducerad mat klara sig bra.
– Vi ser en ökning av intresset för våra KRAV-märkta grönsakskassar och vårt sätt att odla och producera mat, säger Jonas Fredholm från Göteborg och Molly Rygg från Philadelpia i USA. 
De driver sin ekologiska gård Lya 101 inom det unika samarbetet Slättåkra Närproducerat i Halland. Och när tre regenerativa jordbruk och en prisbelönt mejerist, Linda Pilcher på Hagarnas mejeri väljer att se varandra som komplementer i stället för konkurrenter uppstår magi.

 

Katarina bjuder in till samarbeten 
För några år sedan var det så mycket äpplen i polisen Katarina Holmbergs trädgård att hon tog dem till ett musteri för att få dem mustade. Där och då kände hon av att det här var något som hon också skulle vilja göra. Det blev fler besök och Katarinas driv, engagemang och mod gjorde att hon något år senare gjorde verklighet av känslan. Sedan fyra år tillbaka driver hon prisbelönta Norrtelje Musteri i utkanten av Norrtälje i Roslagen.

 

Maja driver bageri i unikt samarbete
I juni avslutade bagaren Maja Olsson sin ettåriga yrkeshögskoleutbildning på Eldrimner. I augusti öppnade hon sitt bageri i källarvåningen i ICA-butiken i Undersåker. Snabbt blev bageriet, brödet och bullarna i en snackis i hela området och stammisarna blir allt fler.

 

Reko och AMAP blomstrar och växer
Runt om i Sverige blomstrar rekoringarna. På torg och parkeringsplatser möter producenter varje vecka intresserade konsumenter och många mathantverkare vittnar om ökad försäljning. Inspirationen till rekoringarna kommer från Frankrike och även där frodas motsvarigeten AMAP.

 

Butikerna för producenterna närmre konsumenterna 
I Frankrike går mathantverkare samman och startar egna butiker, med stöd både av lokala beslutsfattare och EU. Ett vinnande koncept tycker både livsmedelsproducenter, konsumenter och politiker.
– Ensam är man snabbare, men tillsammans går man längre, säger Vincent Rozé som är livsmedelsproducent och delägare i en av de franska producentbutikerna.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB