Producent nära konsument

Eldrimner har fått stöd för att arbeta med kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk. Syftet med projektet är att aktivt bidra till att höja kompetensen inom korta livsmedelskedjor genom erfarenhetsutbyten för effektivare direktförsäljning. Projektet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Butikerna för producenterna närmre konsumenterna

I Frankrike går mathantverkare samman och startar egna butiker, med stöd både av lokala beslutsfattare och EU. Ett vinnande koncept tycker både livsmedelsproducenter, konsumenter och politiker. 
– Ensam är man snabbare, men tillsammans går man långre, säger Vincent Rozé som är livsmedelsproducent och delägare i en av de franska producentbutikerna.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB