Branschriktlinjerna för småskalig slakt uppdateras

När de uppdaterade riktlinjerna är klara kommer de att presenteras på seminarium runt om i landet.

Den förra versionen av branschriktlinjer togs fram 2009 i samarbete med Sveriges Småskaliga Kontrollslakteriers Förening, SSKF, och nu kommer en uppdatering att göras. Precis som förra gången kommer Cecilia Lindahl från RISE att leda arbetet.

- De största ändringarna kommer att handla om anpassningar för små företag med få eller inga anställda, om djurskydd vid slakt och ett tillägg när det gäller hygienisk slakt, säger Katrin Schiffer som arbetar som arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner.

Arbetet med riktlinjerna pågår just nu. Eldrimner har samlat en liten referensgrupp som diskuterat innehållet. Det hölls även ett seminarium om branschriktlinjerna på Saerimner.
- Det kommer även fortsättningsvis att finnas möjlighet att komma med synpunkter på uppdateringen, säger Katrin Schiffer.

När branschriktlinjerna är färdiga kommer de att presenteras på ett antal seminarier runt om i landet. Detta planeras att ske senast våren 2021.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB