Livsmedelsstrategin diskuterades på Saerimner

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Kristina Yngwe, Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin, Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell, mathantverksföretagarna Anna Biärsjö från Hallongården och Karl-Åke Wallin, Vilda fisken, Stocka.

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 den antogs av riksdagen den 20 juni 2017. Den är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. När den presenterades fick den rubriken: En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det är en långsiktig strategi som ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. Runt om i landet har också regionala strategier har tagits fram. 

Panelen diskuterade bland annat vad livsmedelsstrategin hittills betytt för mathantverket.
- Det är ju inte som att det finns ett före och ett efter livsmedelsstrategin, sa Anna Biärsjö från Hallongården.
Det fick hon i och för sig medhåll med av Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin.
- Här krävs långsiktighet och tålamod, men om Anna säger samma sak om fem år, då har vi problem, sa hon.
Samarbete och dialog var ord som panelen enades om att det behövs för att livsmedelsstrategin ska få genomslag.

Jordbruksverkets generaldirektör fick också frågor om vad som kan göras åt de långa handläggningstiderna för utbetalningar från verket.
- Det här är verkligen något vi måste arbeta med för att komma till rätta med sa Christina Nordin.

Just nu pågår arbete på Jordbruksverket med att ta fram en ny handlingsplan för livsmedelsstrategin. I den skulle Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell gärna se att det blev en rubrik om mathantverk. 

Det kom också frågor om vad Jordbruksverket gör för det småskaliga, kustnära fisket och där berättade Christina Nordin att hon har inlett en dialog med sin kollega på Hav, Havs- och vattenmyndigheten. Vad som kommer ut av denna dialog ser fiskarna mycket fram emot.

Det byråkratiska krångel som omgärdar många små företag diskuterades också.  Eldrimners verksamhetschef lovade att ta tag i detta utifrån Eldrimners perspektiv.
- Vi ska varje år upprätta en krångellista, lovade Bodil Cornell. 
Försäljning av egna ägg är något som kommer att tas upp på den listan efter en fråga från publiken.

Eldrimners framtid kom också upp. Anna Biärsjö höll ett brandtal kring behovet av Eldrimner för att värna mathantverket och både miljö- och jordbruksutskottets Kristina Yngwe och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin var eniga om att detta måste lösas. Enligt den ursprungliga planen skulle även landsbygdsminister Jennie Nilsson ha varit med i diskussionen, men hon kände sig tvungen att åka till Bryssel och förhandla om fisk. Kristina Yngwe fick då istället frågan vad hon tror att Jennie hade sagt om Eldrimners framtid om hon varit på plats.
- Jag tror Jennie hade sagt att vi måste lösa det här, sa Kristina Yngwe.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB