Fisket, förädlingen och framtiden

Under Saerimner möttes fiskförädlare, fiskare och tjänstemän för att diskutera fiskeförädlingens framtid.

En röd tråd för seminariet var att samtala, samverka, bidra med erfarenheter och bygga nätverk. Det småskaliga yrkesfisket och fiskförädlingen längs Östersjökusten står inför flera stora utmaningar; en åldrande yrkeskår och allt färre aktiva yrkesfiskare, minskade fångster och snåriga regelverk. Samtidig finns det ljuspunkter: De yrkesfiskare som valt att satsa på förädling och att sälja sin fångst på den lokala marknaden upplever att det finns en stor och växande efterfrågan på deras produkter.

Här kommer ett antal frågor som lyftes på seminariet. Hur kan vi främja en utveckling mot en ökande andel förädling och där fisken, fångas förvaltas och konsumeras på den lokala marknaden? Inom insjöfisket har värdeskapande och lokal förvaltning varit en viktig förutsättning för ett hållbart och ekonomiskt livskraftigt fiske, kan detta även vara framtiden för det kustnära fisket? Kan kustkommunerna involvera sig i frågan och i så fall varför och hur? Hur kan vi bli bättre på att lyfta frågan om fiskets framtid hos politiker, myndigheter och allmänhet? Och hur kan vi arbeta mer med påverkanskanaler för att våra visioner och strategier ska omsättas i verkligheten?

Seminariet arrangerades i samverkan mellan Eldrimner, Landsbygdsnätverket och Marint centrum, Simrishamn.

Mer från seminariet hittar du här: https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktiviteter/fiskenforadlingenochframtiden.4.37fbb9f416e11cdddf3dfc7.html

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB