Gastronomiskt center kan bli verklighet 2020

Ami Hovstadius berättade om den förstudie som gjorts på Saerimner 2019.

Sedan i fjol har ett arbete för att få till ett gastronomiskt center i Sverige pågått. På Saerimner 2019 presenterade Ami Hovstadius den förstudie som blev klar i våras och där ett 60-tal personer och organisationer är intervjuade.

Visionen är att skapa en mötesplats där alla i hela måltidssektorn kan samarbeta för utveckling av framtidens måltid. Omvärlden och konsumenterna ställer nya och allt högre krav på måltiderna. Samtidigt har Sveriges restauranger och offentliga kök stora utmaningar med personal- och kompetensbrist. Nytänkande, forskning och innovation behövs för att driva på utvecklingen av måltidsupplevelser och fortsatt stärka Sveriges konkurrenskraft som en ledande matnation.

Utvecklingsinsatser har ökat de senaste åren med forskningsanslag, innovationsprojekt och exportprogram för livsmedel. Men måltidsupplevelser eller restaurangnäringen tar sällan plats i dessa insatser. Det gör att det finns ett glapp mellan restauranger och andra aktörer i livsmedelskedjan. Det saknas en naturlig mötesplats – en nationell och gränsöverskridande plattform som tar ett helhetsgrepp om framtidens måltid. Restaurangerna saknas i den svenska kedjan, medan många andra länder satsar stort på gastronomi.

- I Danmark görs en stor satsning på utbildning för ungdomar och Kroatien ska bygga fem gastronomiska center, berättade Ami Hovstadius.
Ett center ska vara en fysisk kreativ mötesplats och en samverkansplattform för nya idéer, förslagsvis ett stort hus med en utbildning kopplad till sig. Här bör finnas kök och restauranger, testkök och utrymme för tävlingar. Det ska också vara en samlingsplats för nätverk som Gastronomiska Akademin, Årets Kock och Stella-galan samt innehålla ett kontorshotell för kreatörer inom måltidsutveckling. Det bör också finnas plats för konsumenter och politiker för att ta del av utvecklingen.
- Eldrimner skulle kunna vara del i ett sådant här gastronomiskt center, sa kocken Lena Flaten, som var en av dem som lyssnade på föredraget.

Nu arbetar man med ett utvecklingsprojekt för etablering som startade förra månaden och i december 2020 planeras en etablering.

Initiativtagarna till ett nationellt gastronomiskt center är Restaurangakademien, krögaren Fredrik Eriksson och Menigo och ett utvecklingsarbete pågår nu för att ta fram en etableringsplan i samarbete med organisationer och regioner runt om i landet. Projektledare är Sveriges kommunikationsgrupp Ulrika Hallesius och Ami Hovstadius.

Läs mer i den förstudie som är gjord: Nationellt Gastronomiskt Center

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB