Kemikalieinspektionen kartlägger DBNPA

Vilket behov finns av dessa produkter?

Kemikalieinspektionen har vid utvärderingen av det verksamma ämnet DBNPA i granskningsprogrammet för verksamma ämnen i biocidprodukter i produkttyp 4 (desinfektionsmedel för ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder) kommit fram till att ämnet besitter hormonstörande egenskaper. Ämnet uppfyller då ett uteslutningskriterium enligt EU:s biocidförordning vilket normalt innebär att ett beslut om icke-godkännande av ämnet fattas, varpå ämnet försvinner från marknaden. Kemikalieinspektionen vill därför, i samråd med branschen och övriga intressenter,  kartlägga behovet av biocidprodukter, och informera om kriterier för att söka av undantag för användning av sådana medel.

 

Mer information finns här: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/lamna-synpunkter-i-samrad-som-ror-biocidforordningen

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB