Ny turné med Mathantverksdagar

Producent möter konsument genom direktförsäljning.

Nästa år startar Eldrimner en ny turné med mathantverksdagar i alla landets län. Den här gången blir temat mathantverk och direktförsäljning.

Att få köpa osten direkt av mejeristen som ystat den, att få fråga bagaren om hur brödet jäst, innan man tar med det hem till skafferiet, att få veta var äpplena till musten växt, var fisken i inläggningen fiskats och varifrån köttet i korven kommer, det ger matinköpen ett mervärde och innebär upplevelser som fäster sig i konsumentens medvetande. Att sälja sitt mathantverk direkt till konsumenterna innebär även fördelar för producenterna. Inte minst ger det ökad kontroll över både priset och berättelsen om produkten. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.
– Direktförsäljning är något som alla vinner på, säger Bodil Cornell som är verksamhetschef på Eldrimner.

Eldrimner arbetar även med ett projekt för kunskapsspridning och utveckling av nya metoder för direktförsäljning av mathantverk för att höja kompetensen inom området och för att göra direktförsäljningen effektivare, eftersom detta är något som Jordbruksverket konstaterar att det finns en politisk vilja att tillgodose en potentiell utvecklingsmöjlighet och att stödja marknaden för svensk mat. Att stödja det småskaliga, närproducerade, det lokala och regionala är ett sätt att bevara vårt jordbruk i en allt mer konkurrensutsatt sektor, enligt Jordbruksverket.

Ett exempel på lyckad direktförsäljning är rekoringarna. De första svenska rekoringen, där produkter säljs direkt från producent till konsument, startade i Västra Götaland och Östergötland hösten 2016, efter inspiration från Frankrike och Finland. Året därpå kom ordet med i nyordlistan och nu har försäljningarna i rekoringar utvecklats till en folkrörelse på många håll i landet. Hushållningssällskapet driver också ett projekt för att främja startandet av fler rekoringar.

Tillsammans med marknadsförsäljning, gårdsbutiker och andra samarbeten ser Eldrimner detta som möjligheter för små producenter att sälja mer. För konsumenten ger direktförsäljning stora möjligheter att hitta bra och unika produkter.

– För att ta till vara alla möjligheter, skapa kontakter, ge en internationell utblick och arbeta gemensamt för att inspirerar till ökad direktförsäljning bjuder Eldrimner in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter, säger Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell.

eldrimner.com/mathanverksdagar hittar du löpande information om Mathantverksdagen i ditt län.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB