Eldrimner upprättar årlig krångellista

Löfte från verksamhetschef Bodil Cornell.

En krångellista, ny handlingsplan och vikten av ett nationellt centrum för mathantverk, det diskuterades när mathantverkets plats i livsmedelsstrategin togs upp på Sӕrimner och SM i Mathantverk i oktober. 

Att mathantverket har en viktig roll för såväl för livsmedelsstrategins mål som för landsbygden var panelens alla deltagare eniga om, och Jordbruksverkets generaldirektör Chri-stina Nordin påpekade att mathantverket utgör en mångfald och dynamik som den svenska livsmedelssektorn behöver. Den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin kommer ha ett större företagarfokus, ett fokus som enligt Christina ska grunda sig på kunskap, kompetensförsörjning och innovation. I den, menade Eldrimners Bodil Cornell, att mathantverk bör lyftas ännu mer så att man förstår att det skapar både jobb och hållbar tillväxt. Strategin som nu funnits på plats i två år, behöver också göra större skillnad för företagare, något som också Anna Biärsjö, från Hallongården i Skåne, höll med om. 
– Det är inte så att vi ser ett före och efter strategin. Så det är ju en trög rörelse som förhoppningsvis är satt i rullning men det tar väldig tid innan det når ut, sa Anna Biärsjö.

Att regelverket behöver anpassas till hantverket var en central del i diskussionen. Även byråkratin kring de olika stöden kom upp som något som sätter käppar i hjulet för många småskaliga företagare.
– Skattepengar ska ju hamna rätt, men vi vill inte ha det som det är i dag. I dag har vi både hängslen och livrem skulle jag säga, sa Christina Nordin.
All problematik kring olika regelverk mynnade ut i att Eldrimners verksamhetschef Bodil Cornell under rungande applåder lovade att ta fram en årlig krångellista. Har du tips på krångel som bör tas upp? Mejla info@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB