Nu söker Eldrimner Bodils efterträdare

Eldrimners grundare och mångåriga verksamhetschef går i pension under 2020.

Sedan starten 1995 har Bodil Cornell lett Eldrimner och varit verksamhetschef. Hon har tagit verksamheten från att vara ett lokalt projekt i Jämtland till att bli nationellt resurscentrum för mathantverk. Nästa år fyller Bodil 70 år och kommer då att bli pensionär. VI söker nu hennes efterträdare.

Att Eldrimner faktiskt har utvecklats till ett nationellt resurscentrum för mathantverk är till mångt och mycket Bodil Cornells förtjänst. Hon har varit Eldrimners verksamhetschef sedan 1995 och byggt upp verksamheten. Bodil är agronom i grunden men brinner verkligen för att utveckla mathantverket och har under sin tid som verksamhetschef på Eldrimner fått se många mathantverksföretag växa och blomstra, och det är inget som mattas av enligt henne.
– Mathantverket i Sverige är inne i en fortsatt mycket expansiv fas och mathantverksprodukter är starkt efterfrågade. Allt fler företag startar inom branschen och många efterfrågar kunnig och utbildad personal, sammanfattar Bodil.
Agronomförbundet konstaterade 2017, när Bodil utsågs till Årets Agronom, att hon fört en enveten kamp för att stärka och synliggöra det svenska mathantverket, vilket bidragit till en hållbar och levande landsbygd.
– I ett land där livsmedelsproduktionen under lång tid präglats av ökande volymkrav och storleksrationaliseringar har hon med stor passion visat att det även finns andra vägar. Hon har gett stolthet åt mathantverkare som både bevarar det traditionsbundna och som skapar nya innovativa livsmedelsprodukter, skrev Agronomförbundet.

Bodil började sin yrkesbana med att studera till agronom på SLU och hennes första professionella kontakt med mathantverkare var när hon under mitten av 1970-talet gjorde sitt examensarbete och inventerade getter i Jämtland och Västernorrland.
– Den gröna vågen mötte då den traditionella getskötseln och ur detta möte uppstod en spännande utveckling som gav grunden till dagens getgårdar med välfungerande mejerier, berättar hon.
Bodil blev därefter erbjuden ett vikariat på Lantbruksnämnden i Jämtland. Hon fortsatte sitt arbete med getter och det blev några kurser i getskötsel och med flyttbara mejerier. I början av 1990-talet ordnade hon den första studieresan för småskaliga livsmedelsproducenter till Frankrike och den 28 april 2005 beslutade reg-eringen att anslå ett belopp på nästan 8 miljoner kronor till Eldrimner och göra det till ett nationellt resurscentrum för mathantverk med Länsstyrelsen i Jämtland som huvudman.
– En nyckelfaktor för Eldrimners utveckling har varit att Bodil går hem i alla läger. Både bland mathantverkare, politiker och beslutsfattare har hon lyckats föra fram mathantverket, säger mathantverkaren Tor Norrman som sitter i Eldrimners styrgrupp.
Han menar också att den nya verksamhetschefen kliver in i en roll full av utmaningar.
– Eldrimners chef måste fortsätta försvara, värna och förklara mathantverkets intressen i alla läger, säger han.
Länsstyrelsen i Jämtland ansvarar för rekryteringen av ny verksamhetschef och Eldrimners styrgrupp och anställda är delaktiga i processen. 

Ansökningstiden gick ut den 19 januari.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB