Uppdatering i branschriktlinjer mejeri

Fel i Branschriktlinjer för hantverksmässig tillverkning av mejeriprodukter, 2018.

Vi har uppmärksammat ett par felande tabellvärden i Tabell 3 sidan 19 i Del 1, Guide som gäller gränsvärden för koagulaspositiva stafylokocker för mjuka respektive pressade ostar av pastöriserad mjölk. Gränsvärdet för lilla m uppges vara 10 000 cfu/g – det värde som gäller för produkter av obehandlad mjölk – men det korrekta värdet är 100 cfu/g. (Mjuka ostar i denna tabell syftar inte på olagrade, mjuka färskostar vilka enligt (EG) nr 2073/2005 har gränsvärde 10 cfu/g för lilla m).  I det tillhörande stycket om Åtgärder vid höga halter- pastöriserade produkter sidan 22, ska parentesen (M) strykas för att det ska bli korrekt även här.

Länken till Del 1, Guide är uppdaterad: https://www.eldrimner.com/branscher/32112.branschriktlinjer.html

Har du en tryckt version kan du genom att klicka här få tillgång till en korrigerad sida 19 för utskrift.

// Birgitta Sundin
Branschansvarig Mejeri, Eldrimner 
birgitta@eldrimner.com, 010–225 33 74

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB