Tunnbrödsbagare bildar eget nätverk

Syftet är att öka allmänhetens intresse för hantverksbakat tunnbröd, att få fler hållbara tunnbrödsföretag och att inspireras av varandra.

I maj hålls den första träffen av totalt fyra under två år, dit tunnbrödsbagare bjuds in att delta.

Projektet drivs av Anki Berg som bland annat arbetat med boken Tunnbrödet – en läcker historia.
– I samband med att jag reste runt i landet hösten och vintern 2018 i arbetet med den boken fick jag ofta höra att det skulle vara roligt att träffa andra som bakar tunnbröd. Lika ofta fick jag frågor om hur tunnbrödstraditionerna ser ut på olika håll och hur mycket ett paket kostar där. Plötsligt en dag i maj snubblade jag över Jordbruksverkets projektutlysning om workshops för matkultur och sanna mina ord, jag trodde att jag var bönhörd. Villkoren för projektet var som gjorda för just de önskemål och behov som jag sett. I oktober beviljades projektet full finansiering, säger hon.

Första träffen äger rum i Hälsingland och har spannmål som tema. Antalet deltagare är maximerat till 15 vid respektive träff där föredrag varvas med studiebesök och tid att prata med varandra. En inledande undersökning pågår just nu med frågor om tunnbrödsbagarnas syn på framtiden, utmaningar och hållbarhet. 
– Av svaren som har kommit in kan jag se några nyckelfaktorer för att företagen ska kunna överleva på lång sikt. Till exempel uppger endast 40 % att de får skälig lön för sitt arbete. Trots det har 70 % av de svarande en ambition att öka försäljningen kommande år. Lika många anser att intresset för hantverksbakat tunnbröd har ökat de senaste fem åren.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB