Branschråden stärker mathantverket

I början av varje år träffas de mathantverkare som sitter i Eldrimners sex olika branschråd för att diskutera aktuella frågor. Branschråd finns inom bageri och kvarn, gårdslakt och charkuteri, bär-, frukt- och grönsaksförädling, jästa drycker, fiskförädling och mejeri. Medlemmarna i branschråden är en mycket viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk.

Christina Hedin,  som arbetar som branschsamordnare på Eldrimner, säger att det är väsentligt för Eldrimners verksamhet att få synpunkter för att kunna skapa ett relevant kursutbud, göra nytta för mathantverkarna samt att prioritera frågor att driva mot ansvariga myndigheter. Fullständiga protokoll från respektive bransch går att läsa via eldrimner.com/branscher.

Några av ämnena som alla branschråd fick i uppgift att diskutera är eventuella justeringar i reglerna för Eldrimners certifierade mathantverk och om det finns krångliga bestämmelser i andra regler och annan lagstiftning där Eldrimner skulle kunna arbeta för förenklingar.
– Det är också mycket intressant att höra hur branschråden ser på klimatförändringarnas påverkan på mathantverket, säger Christina Hedin

Branschrådet för mejeri träffades hos Malin Kumberg, på Ådala Gård i Skåne. 
– Det är alltid intressant att träffa branschrådet. I år blev det långa,  spännande diskussioner om SM i Mathantverk. Tävlingen behöver utvecklas parallellt med branschen och Eldrimner fick en hel del nya idéer som potentiellt skulle kunna höja kvaliteten och värdet på tävlingen, säger Sofia Ågren som arbetar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner.

Kombucha och kolsyra var  två flitigt diskuterade ämnen hos branschråden för bär-, frukt och grönsaksförädling och jästa drycker. Branschrådet för jästa drycker träffades hos Claes Wernersson på Qvänum Mat & Malt i Västra Götaland. 
– Ett förslag därifrån är att tillåta kolsyra i certifieringen för att till exempel kunna certifiera ”hantverksläsk” och liknande. Rådet föreslog även att det skulle kunna läggas till en klass i SM för kolsyrade drycker, säger Catrin Heikefelt, som arbetar som branschansvarig på Eldrimner.
Trenden med kombucha verkar inte alls avta och därför föreslog även rådet att SM i Mathantverk borde ha en egen kombuchaklass. Hos branschrådet för bär-, frukt- och grönsaker som träffades hos Peter Wallroth på Resville Mathantverk i  Västra Götaland var den hetaste diskussionsfrågan, utöver kombucha och kolsyra, pektinet. 
– Rådet anser att reglerna skulle behöva stramas upp kring i vilka produkter tillsatt pektin får användas i SM och i certifierade produkter och om det på sikt skulle gå att ta bort användningen helt, säger Catrin Heikefelt.

Branschrådet för gårdsslakt och charkuteri träffades på Stora Gåsemora Gård på Fårö. Det gjordes ett studiebesök hos Bertil Gabrielssons företag Fårö Lamm och medhavda charkprodukter diskuterades intensivt. Under mötet lyftes bland annat behovet av ett nätverk för småskaliga slakterier.
– Det behövs mer samarbete inom den här branschen, säger Katrin Schiffer som arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner. 
Som ett led i detta arbete planerar Katrin att sätta ihop en ”vecka om småskalig slakt” som start för kommande nätverksarbete.

Branschrådet för fiskförädling träffades på Tiraholms fisk utanför Unnaryd i Hallands län. Branschrådets deltagare ser den hantverksrök som kommer färdigställas i anslutning till Eldrimners lokaler under våren 2020 som en stor möjlighet att stärka Eldrimners betydelse som kunskapsnav inom den nordiska fiskförädlingen.
– Hantverksröken skapar möjligheter vi inte haft tidigare och det är roligt att bygget engagerar vilket visar att vi är på rätt väg, säger Aksel Ydrén som jobbar som branschansvarig för fiskförädling på Eldrimner.

Branschrådet för bageri och kvarn träffades på Solhaga Stenugnsbageri i Slöinge. En av uppmaningarna från det branschrådet var att Eldrimner borde ta fram ett material som visar vad hantverksbageri är i text som funkar både direkt till konsument, när man säljer bröd och när man utbildar sin personal.
– Det här känns verkligen som en prioriterad fråga, säger Magnus Lanner som arbetar som branschansvarig för bageri.
Branschrådet för bageri och kvarn är också helt övertygade om att nästa studieresa i Europa ska göras med tåg. Inte bara är tiden mogen för det utan helt nödvändigt om Eldrimner ska vara i framkant, menar branschrådet. De anser också att i och med att Eldrimner kommer att finnas på årets Foodstock i Stockholms skärgård med Nordiska Mästerskapen i Mathantverk så borde det tillfället verkligen nyttjas för att knyta ihop Sveriges bästa kockar med Nordens bästa mathantverk.

eldrimner.com/branscher kan du ta del av protokollen från de olika branschrådsmötena. Branschrådens synpunkter förvaltas av respektive branschansvarig samt samordnaren Christina Hedin. Har du frågor eller andra synpunkter? Kontakta gärna Christina Hedin på christina@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB