Utveckling av kulgevärsmetoden i fara

Dina synpunkter behövs! Lämna dem till EU-kommissionens have-your-say-sida senast 30 oktober 2020.

En grupp nötkreatur står lugnt i en bekant fålla intill sin hage och idisslar. Någon visslar, djuren lyfter huvuden och tittar mot hållet därifrån ljudet kom. Det hörs ett skott, djuren rycker lite till. Hoppsan, en flockkompis faller ihop. Några djur backar ett par steg, andra står kvar, ett nosar på den som plötsligt med ett litet skotthål på pannan ligger helt still i träflisen bredvid. En grind öppnas, hö och äpplen väntar bakom, gruppen lämnar fållan, lite förvånade kanske, och grinden stängs. En traktor kör redan in från andra sidan, någon med en balja och knivhölster springer fram, nu går det väldigt fort. Vitalreaktionerna kontrolleras: inga ögonreflexer, ingen andning, bra. Djuret lyfts och sticks. Nu får det igen tar sin tid. Efter avblodningen är klar fraktas djuret till ett litet slakteri för urtagning och alla andra steg.

Bättre än så kan slakt av extensivt uppfödda, skygga nöt knappast gå till. Bättre kött kan knappast finnas. Eller vad tycker du?  

Fram till 30 oktober på EU kommissionens ”have-your-say”- sida kan du framföra dina synpunkter på en lagändring som möjligen öppnar för den här stressfria slaktmetoden: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12353-Revision-of-specific-rules-of-food-of-animal-origin

Här läggs utkast på lagstiftningsändringar ut för så kallat offentligt samråd, vilket betyder alla medborgare inom EU får säga vad de tycker om aktuella ändringsförslag. I detta fall en ändring av förordningen (EG) nr 853/2004 som idag förhindrar att stressfri slakt av nötkreatur på gård via kulgevärsmetod – på liknande sätt som beskrivs ovan och som blev lagligt i somras i år i Schweiz - får användas.

Enligt Katrin Schiffer, som arbetar som en av Eldrimners branschansvariga för gårdsslakt och chark, och som har jobbat länge med kulgevärsmetoden i Tyskland och numera även i ett av henne initierat pågående SLU-forskningsprojekt i Sverige, är det otroligt bra att ämnet äntligen togs upp av EU-kommissionen, det var efterlängtat, säger hon. Förslaget har diskuterats sedan i vintras och även Eldrimner fick lämna in synpunkter. Men än är hon inte nöjd.

- Nej inte alls faktiskt. Det senaste förslaget som ligger ute nu fick en oväntat och märklig vändning som oroar mig djupt. En ny formulering som dök upp kan betyda tvärstopp för tillåtelse av just bedövning på håll, det som vi kallar för kulgevärsmetoden.
- Förslaget har ju förändrats under tiden. Det som är bra är att man släppte begränsningen att avlivning på gård får enbart användas till ett enda djur. Nu pratas det om max tre nöt per tillfälle, och även grisar och hästar omfattas. 
- En sak som fortfarande krånglar till, bland flera andra punkter som stör, är kravet att en Officiell Veterinär måste närvara under själva avlivningen. Helt onödigt och alldeles för dyrt! Här är SLV och vi på Eldrimner förresten helt på samma linje.

Den formulering som dök upp i det senaste förslaget som oroar Katrin mest är dock en annan.
- Förut så hette det att det ska finnas lämpliga ”facilities” på gården där slakten ska ske. Hit skulle en skjutfålla kunna räknas, en ren och inhägnad plats som djuren känner till och där bedövningen kan ske, dvs där ett precisionsskott avfyras från en upphöjd position på pannan av ett djur som lugnt står i sin bekanta grupp. Nu bytes dock “facilities” mot formuleringen “the mobile unit to be used”, och frågan är vad som menas. I Tyskland finns olika slags ”mobile unit”, den senaste modellen funkar enbart för ett fixerat djur som bedövas med bultpistolskott. Menas detta så skulle det vara katastrofalt. Då är hela poängen borta, eftersom de flesta frigående, skygga nöt som egentligen skulle gynnas av denna lagstiftningsändring stressas hård av samtliga former av fixering inför bedövning. Plus att bultpistolen medför hög felbedövningsrisk, och ju mera orolig djuren är ju högre blir risken.

Jag hoppas alltså att EU kommissionen syftar till en annan slags ”mobile unit” som också används i vissa kommuner i Tyskland (som info: i Tyskland ignorerarde man redan 2011 853:ans förbjud och möjliggjorde kulgevärsmetoden i viss mån, varje kommun bestämmer närmare regler själv). Där används så kallade ”slaktboxar” EFTER bedövning på håll, alltså efter kulgevärsskott, för avblodning och transport. Avblodningen sker då liggandevis, inne i en box som antingen utformas som en special släpvagn med rullbara slaktvaggor inne, eller som en box som monteras på en traktor. Liggande avblodning är mindre effektivt än hängande avblodning, men en sådan box kunde vara en nödlösning. Helt onödig förstås, men skulle kunna betraktas som kompromiss, eftersom den stressfria aspekten av metoden - att bedöva på håll, utan fixering - kan ändå upprätthållas.

Katrin poängterar att det nu är viktigt att alla som berörs lämnar sina synpunkter. - Vi behöver passa på precis nu när EU-kommissionen tar emot synpunkter och säga tydligt vad vi vill. Varje röst kan göra skillnad, oavsett om det är en privatperson med konsumentperspektiv kanske, eller en nötuppfödare, en charkuterist eller ett slakteri eller något som helst annat företag eller någon organisation som hör av sig. Du som läser det här, din insats behövs. Och – sprid gärna! Det är bråttom…

Här finns Eldrimners synpunkter att läsa. (PDF)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB