Årets branschrådsträffar hölls digitalt

I början av varje år träffas de mathantverkare som sitter i Eldrimners sex olika branschråd för att diskutera aktuella frågor. Branschråd finns inom bageri och kvarn, gårdslakt och charkuteri, bär-, frukt- och grönsaksförädling, jästa drycker, fiskförädling och mejeri. Medlemmarna i branschråden är en mycket viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk.

Utöver de årligen återkommande diskussionerna om Eldrimners kommande verksamhet, kursutbud, arbete med att motverka krångel för företag och SM var en viktig fråga på årets branschrådsmöten hur covid-19 har påverkat verksamheterna. För samtliga i branschråden har pandemin inneburit förändringar där vissa delar har fallit bort, medan andra har vuxit. Det går att se samma mönster i alla branscher, bland annat att suget efter lokalproducerat växer och att semestrandet inom landet har ökat.  Den digitala handeln med förbeställda produkter och webshopslösningar har ökat och är bra för att hålla ned svinn, eftersom man producerar precis det man vet att man säljer.

Deltagarna i branschråden vittnar om att pandemin medfört att de som företagare blivit tvungna att bli mer snabbrörliga och fått satsa på fler försäljningskanaler. Sammanfattningsvis finns framtidstro att den ökade medvetenheten bland konsumenter även ska leda till ett större intresse för lokalproducerat mathantverk.

Från flera branschråd kommer förslag om att Eldrimner ska ordna föreläsningar om olika delar i företagandet, som till exempel att hitta tid för utveckling, för att öka lönsamheten och för att hitta verktyg för att minska svinn och spara tid.

Branschrådet för bageri och kvarn föreslår en surdegsfördjupning med teori och praktik. Detta skulle kunna vara en utmärkt aktivitet för ett framtida Særimner.

I branschrådet för bär-, frukt- och grönsaksförädling diskuterades bland annat råvaror och behovet av att öka kunskapen kring olika frågor kopplat till råvaror, så som att hitta leverantörer, att köpa från privatpersoner, prissättning samt kring krav vid förvaring av råvara. Både i detta branschråd och i branschrådet för jästa drycker togs även upp det fortsatta problemen med glasförpackningar, både när det gäller att skicka glasförpackningar och med dålig kvalitet på glasflaskor.

I branschrådet för jästa drycker är frågan om gårdsförsäljning av alkohol både intressant och aktuell. Nu finns ett riksdagsbeslut på att frågan ska utredas och Eldrimner har hållit ett webbinarium i ämnet. Rådet önskade också att Eldrimner fokuserar på drycker under nästa SM i Mathantverk samt att det ordnas fler föredrag om svenska jästa drycker under nästa Særimner.

Samtliga deltagande i branschrådet för fisk har en stark önskan att mer personal ska anställas för att arbeta med fiskförädling på Eldrimner.

Branschrådet för mejeri ser gärna att Eldrimner satsar på kortare kurser. De ser också gärna att Eldrimner gör tydligare omvärldsanalyser, eftersom det som händer i södra Europa mest sannolikt når Sverige om några år. Något som mejeristerna i branschrådet lyfter som problem är bland annat administrationen och reglerna kring hur vassle ska hanteras.

I branschrådet för gårdsslakt och charkuteri talades en del om SLV:s samrådsgrupper som är ett formaliserat sätt att kunna påverka kommande EU-lagändringar. Hittills har samrådsgrupper om märkning och livsmedelshygien inrättats. Det kan framöver bli aktuellt med en särskilt samrådsgrupp om småskalig livsmedelsproduktion.

Även tävlingsrådet för SM i Mathantverk har haft sitt årliga möte. Inga större förändringar kring årets tävling har hittills tagits. Hela protokollet från tävlingsrådets möte finns att ta del av på eldrimner.com, precis som fullständiga protokoll från alla branschråds möten.

Branschrådens synpunkter förvaltas av respektive branschansvarig. Har du frågor eller andra synpunkter kan du kontakta Eldrimner via info@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB