Märk rätt med FLIS

EU har lanserat nytt märkingsverktyg.

EU har lanserat verktyget FLIS, som står för Food Labelling Information System, som ett stöd i livsmedelsföretagares arbete med märkning. Syftet är att erbjuda ett användar-vänligt verktyg för att snabbt kunna ta reda på vilken obligatorisk livsmedelsinformation som krävs för att märka livsmedel med när de säljs inom EU.

FLIS är kostnadsfritt att använda och finns på svenska och ytterligare 22 EU-språk. I den första versionen, som nu har lanserats, ingår endast EU-gemensamma regler, som dels utgörs av kraven i förordning (EU) nr 1169/2011 (Informationsförordningen), dels märkningskrav i andra EU-rättsakter som marknadsordningar och handelsnormer. I senare versioner ska FLIS kompletteras med de obligatoriska märkningsregler som är specifika för de olika medlemsländerna.

I verktyget kan du välja vilket språk du vill ha informationen på samt vilken livsmedelskategori och vilket livsmedel det gäller. Utifrån dina val får du fram en träfflista med de uppgifter som måste finnas med i märkningen för just den produkttypen. Du kan sedan klicka dig vidare i listan till lagtexter och vägledande material för respektive uppgift. 

Verktyget hittar du via: ec.europa.eu/food/safety.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB