Ny riskklassningsmodell kan slå hårt

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassningsmodell för att beräkna kontrolltid och avgifter för livsmedelsföretagare. Eldrimner ingår i en samrådsgrupp och kan i den ge synpunkter i ett tidigt skede. Avgiftsmodellen är tänkt att användas från 2024, men Eldrimner befarar redan nu att systemet kommer att innebära höjda avgifter, och framför detta i samrådsgruppen.

Beräkningsmodellen är utformad för att passa rapportering till EU och utgår från storskalig livsmedelsförädling. Eldrimner menar att modellen även måste fungera för små företag och mathantverkarnas förädlingsmetoder. Med det liggande förslaget riskerar mathantverksföretag som har många olika delar i sin verksamhet att få orimliga avgiftshöjningar för livsmedelskontrollen. 

Eldrimner betonar att upplägget med att ha flera ben att stå på i sitt företagande är en styrka som inte ska motverkas. Även gränserna för olika storlek på företag, där antalet anställda nu används som ett mått på hur stor spridning produkterna får, riskerar att slå snett. Eldrimners testberäkningar av modellen med verkliga uppgifter från olika mathantverksföretag i olika branscher visar att små skillnader i hur olika aktiviteter och parametrar bedöms kan ge väldigt stora skillnader i antal kontrolltimmar.

Även antalet årliga besök kan komma att öka mycket. Bedöm-ningen av var i förädlings- och försäljningskedjan ett företag anses ha sin huvudsakliga verksamhet är en faktor som väger mycket tungt i det nuvarande förslaget. Att leverera huvuddelen av sina produkter till återförsäljare (tidigare led) ger nämligen betydligt högre riskpoäng än då samma produkt säljs direkt till slutkund (sista led). 
– Testberäkningarna visar att olika bedömning av en aktivitet eller att klicka för en extra ruta ger stort utslag på antal kontrolltimmar, ibland flera hundra procent, säger Ida Lundström som arbetar på Eldrimner och som har testkört modellen. 

Det finns flera andra möjliga lösningar, som Eldrimner har och kommer att föreslå. Exempelvis har Eldrimner förespråkat ett bättre anpassat tak i antal möjliga kontrolltimmar eller en annan modell för att beräkna kontrollbehovet hos mathantverkare och små företag. 

Eldrimner kommer att fortsätta försöka påverka beslutet och föra fram mathantverkarnas och de mindre företagens synpunkter. Under året kommer ett färdigt förslag på riskklassningsmodell att skickas ut på remiss av Livsmedelsverket.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB