Chans att stressfri slaktmetod införs

Inom EU tas nu flera steg för att slakt på härkomstgården ska införas, men det finns farhågor om att svenska myndigheter kan komma att komplicera användandet.

I höstas öppnade EU-kommissionen för synpunkter på den planerade ändringen av förordningen (EG) nr 853/2004 som skulle möjliggöra slakt på härkomstgården, vilket det går att läsa om här.

Kravet på en obligatorisk mobil slaktbox för bedövning och avblodning kritiserades dock hårt, eftersom lagändringens nytta för extensivt uppfödda, skygga nöt på så sätt skulle ha fallit bort. Det som istället lyfts som väsentligt är att möjligheten ska finnas för att kunna bedöva på håll, via kulgevärsskott i pannan och utan att djuret behöver fixeras mer än att stå lugnt i en bekant fålla bland sina bekanta flockmedlemmar.

I början av året kom det glädjande beskedet att kravet på slaktboxen strukits i kommissionens förslag. Förslaget kommer nu att skickas till Europaparlamentet och Europarådet för granskning. När det blir en EU-förordning kommer det direkt att bli en gällande svensk lag, men det finns farhågor om att svenska myndigheters behandling av frågan kan leda till eventuella begränsningar som komplicerar användandet i Sverige. 
– Det viktigaste är nu att svenska myndigheter involverar både den småskaliga branschen och aktuella forskningsresultat i kommande beslut, säger Katrin Schiffer, som arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner och som tidigare har forskat på stressfri slakt på härkomstgården i Tyskland, den metod som kallas kulgevärsmetoden. Hon har även initierat ett pågående svenskt forskningsprojekt inom samma ämne vid SLU.
– Jag har varit i kontakt med många svenska uppfödare som har längtat länge efter denna lagändring, alltså efter att kunna avsluta sina djurs liv på ett respektfullt sätt utan att utsätta dem för ångest, så nu gäller det att ta chansen som EU-kommissionen öppnar för på största allvar och hitta en bra lösning och inte en som enbart är snabb, säger Katrin Schiffer.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB