Slaktfrågor står i fokus

Riksdagen uppmärksammar slakten.

i februari fick Katrin Schiffer, som jobbar som branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner och Elsa Lund Magnussen på Lindås Lamm möjlighet att prata om småskalig slakt i miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet har vid tre tillfällen bjudit in slaktrelaterade aktörer och myndighetsrepresentanter för att få information om hur regelverk och tillsyn fungerar avseende djurskydd och veterinärer.

När Katrin och Elsa deltog för den småskaliga slaktbranschens räkning väckte kameraövervakning, utbildning och regelförenkling störst intresse.

Inför mötet hämtades synpunkter in från branschen.
– Det småskaliga slaktaryrket skiljer sig tydligt från industrin och är mycket omfattande. Slakt, styckning och charkuteri hör samman och påverkar varandra. Även att det handlar om hantverk och respekt för djuren upplever jag att utskottet förstod, säger Katrin. 

Under mötet lyftes flera gånger att dialogen behöver fortsätta.
– Vi förklarade hur det kan se ut på ett småskaligt slakteri och hur viktig både djurvälfärd och hygien är.
– Vi förklarade också att lagstiftningen idag är anpassad till de få storskaliga slakterier som finns i Sverige och jag hoppas att det framöver kommer att efterfrågas vilka förändringar i regelverket anses vara viktiga för att underlätta för de jämförelsevis många små slakterier, säger Katrin Schiffer.
– Produktionsvolym av ett slakteri kan inte vara enda styrande måttet framöver utan småföretagens fördelar behöver gynnas mera. Det är inte produktionsvolym som är mest relevant utan små slakterier bär på helt andra viktiga funktioner som vassas fram med tanke på sårbarhet och resiliens av ett samhälle i krissituationer .

 Här finns David Lindegrens, Lindegrens slakteri AB inspel till mötet med utskottet.
– Det var många fler slakterier som kom med viktiga synpunkter. Tack, så mycket för det, säger Katrin Schiffer.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB