Digitala slaktveckor ordnas på Eldrimner

På Eldrimner står slaktfrågorna i fokus första halvåret 2021. Under veckorna 17 och 18 hålls digitala småskaliga slaktveckor för alla som funderar på att starta ett eget slakteri.

Under de småskaliga slaktveckorna kommer frågor om byggnation, hygien och djurvälfärd vid slakt av tamboskap tas upp, men även kanin- och fjäderfäslakt finns med. Slaktveckorna ska fånga upp de senaste årens mest frekventa frågor runt slakt. 
– Min bild är att allt fler vill starta eget slakteri, men att trösklarna för att verkligen göra det upplevs som höga, säger Katrin Schiffer, branschansvarig för gårdsslakt och chark på Eldrimner.

– Det är faktiskt mycket som krävs för att driva ett eget slakteri men det är inte omöjligt heller. Sverige behöver fler bra småskaliga slakterier och det vill vi gärna hjälpa till med.
– På sikt vore det bra att kunna erbjuda ett slags startpaket med både praktiskt och teoretiskt innehåll. Men vi börjar alltså med denna kursserie, som förhoppningsvis ger stöd, orientering och inspiration till den som funderar på att starta eget slakteri, oavsett om till de egna djuren på gården enbart eller som ett legoslakteri.

Även verksamhetsutövare som redan har ett eget slakteri är förstås välkomna till kurserna. 
– Ibland kör man fast vid nåt ställe och då kan det hjälpa till att backa lite och att få in andras tankar för att hitta egna lösningar, säger Katrin men betonar att  årets slaktveckor inte syftar till att lyfta och diskutera befintliga problem i den småskaliga slaktbranschen.
– Detta är nåt som vi också jobbar mycket med på Eldrimner men inte precis i det här sammanhanget. Allmänt så är vi lyhörda för samtliga svårigheter som företagare konfronteras med. Vi behöver absolut veta om var det strular för att även ”bakom kulisserna” och i samråd med våra branschråd kunna bidra till att undanröja hinder, exempelvis när remissvar till relaterade ämnen ska lämnas in eller i diskussioner med myndigheter och politiker.

Tanken är alltså att de småskaliga slaktveckorna ska få en fortsättning.
– Vi hoppas att det här ska bilda en grund för både, nätverkande mellan befintliga och blivande verksamhetsutövare och fler riktade insatser för befintliga slakteriföretagare framöver.

 

Via eldrimner.com/utbildning kan du anmäla dig till de småskaliga slaktveckorna. Du väljer enstaka kurser eller hela paketet till rabatterat pris.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB