Eldrimner deltar i arbete med slakthandbok

En ny utgåva av Handbok om småskalig slakt och förädling håller nu på att tas fram av forskningsinstitutet RISE i samarbete med Eldrimner och Krav. Handboken ska fungera som hjälpmedel för verksamhetsutövare, rådgivare och andra personer som planerar ny-, till- eller ombyggnation av ett småskaligt slakteri.

År 2007 gavs den första handboken ut och under flera år har verksamhetsutövare, branschorganisationer och andra aktörer efterfrågat en ny utgåva för att möta dagens och framtidens behov. Den nya handboken syftar till att underlätta för producenter och verksamhetsutövare som vill bygga upp och utveckla en mindre slakteriverksamhet på en lokal marknad.

Arbetet med handboken kommer börja med intervjuer med verksamhetsutövare som använt den tidigare handboken för att projektgruppen i ett tidigt skede ska få input om nödvändiga uppdateringar och revideringar. Därefter kommer kunskapsinhämtning, besök vid befintliga småskaliga slakterier samt studieresor. Förutom kunskapsinhämtning ska ett nätverk kring småskalig slakt främjas. 
Handboken kommer att ta upp ekonomi, miljö och klimat, byggnationer och installationer, inredning och utrustning, logistik, arbetsmiljö, djurskydd, livsmedelssäkerhet, ekologisk produktion samt lagar och regler och ska vara klar i slutet av nästa år.

Från Eldrimner kommer Katrin Schiffer, som arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri, att delta i projektgruppen. Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet 2014–2020 samt Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB