Registrering för förpackningsproduktion behövs

Vid årsskiftet infördes en ny förordning om att förpackningsproducenter ska registrera sig hos Naturvårdsverket. Okej, det gäller väl inte mig tänker en del mathantverkare, jag producerar ju mathantverk. Men tyvärr misstar man sig där.

Enligt den nya förordningen är en förpackningsproducent även den som ”fyller eller på annat sätt använder en förpackning i syfte att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara”, och det gäller ju alltså i högsta grad mathantverkare.
Under många år har livsmedelsproducenter registrerat sina förpackningsinköp hos något av insamlingssystemen. Det största är FTI, Förpacknings och Tidningsinsamlingen eller TMR. De företag som redan är anslutna till dessa system har fått godkänna att bolagen får vidarebefordra kontaktuppgifterna till Naturvårdsverket. 
Under 2021 efterfrågar myndigheten endast registreringen. Från år 2022 ska man även rapportera sina volymer i Naturvårdsverkets e-tjänst. Om man är ansluten till insamlingssystemen så få man hjälp även med detta.
 – För de företag som redan tar sitt producentansvar har vi lagt oss vinn om att göra ett system som innebär så lite merarbete som möjligt för företagaren, säger Emma Nord-Norén på Naturvårdsverket som arbetar med förpacknings- och insamlingsfrågor.

Anna Berglund
anna@eldrimner.com

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB