Nya mejerister behövs när efterfrågan på ost ökar

Flera av landets hantverksmejerier behöver anställa utbildade mejerister. Ett sätt att tillgodose behovet är den ettåriga yrkeshögskoleutbildning i mathantverk som Eldrimner driver, men det behövs ändå fler utbildade mejerister för efterfrågan på hantverksost tros öka kraftigt i spåren av pandemin.

Både Murboannas utanför Borlänge och Osterian af Jemtland i Ås kommer att anställa och anlita nyutbildade mejerister från Eldrimners yrkeshögskoleutbildning i mathantverk, men det finns jobb för fler, säger Mats Reyier som driver Murbo-Annas.
– Murboannas växte snabbt under 2017 och 2018. Redan då började vi söka efter mejerister. Vi har ett bra samarbete med Eldrimner och har erbjudit praktikplats till flera praktikanter som läser på Eldrimners yrkeshögskoleutbildning. Det har också resulterat i att vi har erbjudit några jobb hos oss under framförallt vår högsäsong, men vi vill fortsätta växa och göra mer ost, så vi behöver få in fler som jobbar hos oss under hela året, men det handlar också om att minska sårbarheten i företaget, till exempel vid sjukdom, säger Mats Reyier.

Mats menar att utbilda sig till hantverksmejerist ger goda möjligheter till jobb, och det kan också finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd för en sådan utbildning eftersom det är ett bristyrke.  

Thomas Berglund som är vd för Almnäs Bruk utanför Hjo säger att deras expansion och utökning av produktionen innebär att de hela tiden behöver försäkra sig om att de har tillräcklig kompetens, både nu och i framtiden.
– Man måste hela tiden jobba på rekryteringen. Människor flyttar på sig och det är endast en liten skara som har kompetens för en sådan här kunskapsintensiv arbetsplats.

Pandemin har inneburit att många hantverksmejerier fått sälja mindre mängder ost till restauranger.
– För många har det kompenserats av att folk har lagt mer pengar på den mat de lagat hemma, säger Mattias Dernelid som arbetar på grossisten Martin & Serveras dotterbolag Grönsakshallen Sorunda och Smakriket.
Han bedömer också att efterfrågan på hantverksmässigt tillverkad ost är på väg att skjuta i höjden.
– Det är redan brist. När restaurangerna kommer igång med sin verksamhet igen efter pandemin bedömer jag att både deras efterfrågan, konsumenternas i dagligvaruhandeln och försäljningen i gårdsbutiker på besöksmålen kommer att öka.
Även Mattias Dernelid ser ett behov av att fler mejerister utbildas.
– Vi har haft diskussioner med Skolverket om att ystning skulle ingå i hotell- och restaurangutbildningar. Att bli mejerist ser jag också som en utvecklingsmöjlighet för kockar.

Eldrimner driver sedan flera år tillbaka en ettårig yrkeshögskoleutbildning i mathantverk där mejeri är en av de valbara inriktningarna.
– Den här våren har flera mejerier flaggat för att de behöver anställa mer personal, och då känns det väldigt roligt att vi utbildar deras framtida personal, säger Sofia Klasson, utbildningsledare på Eldrimner.

Ett av de företag som hittat personal bland de yrkeshögskolestuderande är Osterian af Jemtland. Där kommer Ingela Mårtensson ta hjälp av Anita Magnusson som avslutar sin yrkeshögskoleutbildning nu i vår.
– Hon har verkligen varit en boost för mig och äntligen har jag en utbildad person att bolla med, säger Ingela Mårtensson.
Redan under utbildningen började de prata om ett ostsamarbete.
– Det är en fantastisk möjlighet för mig att få ha henne både som kollega och mentor, säger Anita Magnusson.

Yrkeshögskoleutbildningen förbereder de studerande både för att starta egna företag och för att ta anställning hos redan etablerade mathantverkare. Ungefär halva tiden av utbildningen består av praktik.
– Det bästa med utbildningen har varit all ny erfarenhet jag har fått på de olika praktikplatserna och alla nya människor jag har mött. Det är helt ovärderligt och inget som man kan läsa sig till i någon bok, säger Jörgen Appelgren som är en av mejeristudenterna på årets yrkeshögskoleutbildning och som kommer att börja jobba på Murboannas efter utbildningen, kombinerat med att han startar sitt eget företag.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB