Eldrimner deltar i SLV:s arbete med slakt

Eldrimner deltar i Livsmedelsverkets arbete med slakt på härkomstgården.

Arbetet med att implementera slakt på härkomstgården inklusive kulgevärsmetoden fortsätter. Livsmedelsverket har inlett ett samarbete med Eldrimner och andra berörda för att förbereda för att föreskriften ska kunna tillämpas. I arbetet bidrar Eldrimner både med reflektioner från branschen och forskningskompetens.
– Vi har bland annat börjat diskutera om det finns delar som är särskilt viktiga och som behöver genomlysas mer ingående, säger Katrin Schiffer, branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner och som tidigare forskat om slakt på härkomstgården.
– Det är väldigt viktigt att det blir en bra lösning och inte en som enbart är snabb. Jag hoppas på gott samarbete med Jordbruksverket, säger Katrin Schiffer.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB