Appen och EU

Eldrimner har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket för att göra mathantverket känt och för att erbjuda kompetensutveckling, kurser och utbildning inom mathantverk.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB