Appen och EU

Eldrimner har beviljats medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via Jordbruksverket för att göra mathantverket känt och för att erbjuda kompetensutveckling, kurser och utbildning inom mathantverk.

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB