Restaurangköttets ursprung ska visas

Även matgäster ska få informationen.

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå regler för information om varifrån kött som tillagas och serveras på restauranger kommer. Ursprungsmärkning som talar om från vilket land kött av nöt, gris, får, get och fjäderfä finns redan nu. Det nya är att även matgäster på alla slags serveringar ska få informationen. Det kan vara muntligt eller skriftligt. 

Eldrimner och branschrådet för gårdsslakt och charkuteri är positiva till förslaget. I Eldrimners remissyttrande framförs även att mathantverksföretag som endast och alltid serverar svenskt eller lokalt kött inte ska drabbas av någon ökad administrativ börda eller höjda avgifter. Det finns redan krav på spårbarhet och när kött av olika ursprung inte blandas finns inget behov av ytterligare kontroller. Branschrådet är även positiva till ursprungsmärkning för kött i charkuterier eller andra förädlade produkter vilket inte krävs idag och inte ingår i förslaget. Det tycks inte bli aktuellt på EU-nivå men vore möjligt för Sverige att införa.

I slutet av september 2021 anmälde Regeringen de nationella bestämmelserna till EU och kravet om ursprungsmärkning av kött på restauranger är ett steg närmare.     

Tobias Karlsson
mailto:​tobias@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB