Arbetet med ny riskklassningsmodell fortsätter

Eldrimners synpunkter på Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell har i ett första led lett till ändringar som kan bli förbättringar för mathantverkare.

Eldrimners synpunkter på Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell har i ett första led lett till ändringar som kan bli förbättringar för mathantverkare. En ny remissrunda genomförs under hösten. 

Sedan en tid tillbaka bedriver Livsmedelverket ett arbete med att se över och göra om den befintliga riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar i leden efter primärproduktionen. Målsättningen är att en ny riskklassning ska gälla från och med 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter. 

Efter Eldrimners synpunkter har bland annat storleksmåttet ändrats från årsarbetskrafter till produktionsvolym. Dessutom har kontrollfrekvensen i de största riskklasserna i tidigare led sänkts och poängen, som avgör hur mycket kontroll som måste göras, sänkts i flera fall. Dessutom har poängen på tilläggsaktiviteter som försäljning och servering sänkts, eftersom det ofta är aktuellt hos mathantverkare och liknande som ofta får mycket kontroll när modellen tillämpas.

Livsmedelsverket kommer att ta fram vägledning till kontrollmyndigheterna inför att modellen tas i bruk.
– Det vi har sett och ni även påpekat är till exempel att små hantverksmässiga verksamheter med många olika aktiviteter får höga poäng och får en hög kontrollfrekvens som kan vara orimlig, skriver Livsmedelsverkets projektledare Lina Calleman till Eldrimner.

Ida Lundström
ida@eldrimner.com 

Aksel Ydrén
aksel@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB