Slakt på härkomstgård godkänd i hela EU

EU har nu godkänt de ändringar som innebär att slakt på härkomstgård blir tillåten i hela EU. Det här är något som bland annat Eldrimner arbetat för i många år.

Föreskriften (EU) 2021/1374, som innebär ändring i (EG) nr 853/2004, granskades under sommaren av Europeiska rådet och EU-parlamentet är nu publicerad och trädde i kraft i mitten av september. Nu kommer Livsmedelsverket att arbeta med tillämpningen av föreskriften och ta fram rutiner för metoden, tillsammans med både berörda myndigheter och företrädare för branschen. Bland annat behöver frågor om besiktning, bedövning, veterinärnärvaro och en mobil enhet för transporten lösas. 
Arbetet med att implementera slakt på härkomstgården inklusive kulgevärsmetoden, som vi berättat om tidigare, inleddes i samarbete med Eldrimner tidigare i år. Under hösten kommer Livsmedelsverket att intensifiera arbetet. I arbetet deltar bland andra Katrin Schiffer från Eldrimner både med reflektioner från branschen och forskningskompetens, eftersom hon arbetar som branschansvarig för gårdsslakt och charkuteri på Eldrimner och tidigare har forskat om slakt på härkomstgården. 
– Efter 13 års kämpande och väntan känns nästan det här för bra för att vara sant. Jag hoppas kunna bidra till att vi tillsammans hittar en bra lösning som passar Sverige. Förutsättningarna som EU-lagstiftningen nu bjuder på är lovande, säger Katrin Schiffer. 

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta Katrin på 
katrin@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB