Ny lag förbjuder otillbörliga handelsmetoder

Lagen ska skydda leverantörer.

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om förbud mot det som kallas otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket som infördes den 1 november 2021.

Syftet med lagen är att skydda leverantörer, bland andra mathantverkare. När lagen trädde i kraft förbjöds ett antal otillbörliga metoder i affärsrelationer inom livsmedelskedjan, som till exempel förbud mot sena betalningar, förbud mot sena annulleringar, förbud mot ensidigt ändrade villkor och förbud mot kommersiella repressalier.

Lagen kallas ibland UTP-lagen eftersom den har sitt ursprung i EU:s UTP-direktiv (Unfair Trading Practices) och lagen är den svenska tillämpningen av direktivet. Mer om den nya lagen finns att läsa på: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/otillborliga-handelsmetoder/

Här finns mer information från LRF om den nya lagen: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/11/nya-regler-om-affarsmetoder-gynnar-bonderna/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB