Ny lag förbjuder otillbörliga handelsmetoder

LRF bjuder in till seminarium om lagen den 17 november.

Riksdagen har fattat beslut om en ny lag om förbud mot det som kallas otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndighet för regelverket som infördes den 1 november 2021.

Syftet med lagen är att skydda leverantörer, bland andra mathantverkare. När lagen trädde i kraft förbjöds ett antal otillbörliga metoder i affärsrelationer inom livsmedelskedjan, som till exempel förbud mot sena betalningar, förbud mot sena annulleringar, förbud mot ensidigt ändrade villkor och förbud mot kommersiella repressalier.

Lagen kallas ibland UTP-lagen eftersom den har sitt ursprung i EU:s UTP-direktiv (Unfair Trading Practices) och lagen är den svenska tillämpningen av direktivet. Mer om den nya lagen finns att läsa på: https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/otillborliga-handelsmetoder/

Med hjälp av LRF kan du lära dig mer om hur lagen påverkar dig som företagare och producent inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. LRF med branscherna LRF Trädgård och LRF Lokal Mat och Dryck bjuder in till ett webbinarium om UTP-lagen den 17 november kl 13:00-14:00. På mötet deltar Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert LRF och Martin Bäckström, enhetschef på Konkurrensverket. Anmälan till mötet sker till Maja Persson, LRF Trädgård, maja.persson@lrf.se eller 010-184 43 99 senast den 16 november. En länk till mötet som sker i Teams skickas ut senast på förmiddagen den 17 november.

Här finns mer information från LRF om den nya lagen: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/11/nya-regler-om-affarsmetoder-gynnar-bonderna/

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB