Ny remissrunda för ändrad riskklassning

Remissvar ska lämnas till Livsmedelsverket senast 31 december.

Livsmedelsverkets förslag för ny riskklassningsmodell och tillhörande föreskrift finns ute på remiss fram till 31 december 2021. Eldrimners tidigare synpunkter på den nya riskklassningsmodellen har i ett första led lett till ändringar som kan bli förbättringar för mathantverkare, eftersom små hantverksmässiga verksamheter tidigare såg ut att få en orimligt hög kontrollfrekvens.

Eldrimner arbetar under hösten vidare med ett nytt remissvar. Har du synpunkter får du gärna höra av dig till info@eldrimner.com.

Läs mer här: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/436/forslag-till-ny-riskklassningsmodell-for-livsmedelskontroll

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB