Kalmar blir fokuslän 2022

Syftar till att stärka mathantverket i den utvalda regionen.

Kalmar län är Eldrimners fokuslän under 2022. Det innebär att vi arbetar tillsammans med exempelvis organisationer, kommuner och Länsstyrelsen för att få fler att vilja bli mathantverkare eller fortbilda sig som mathantverkare.

– Vi vill bidra till att mathantverket som bransch växer sig starkare under Fokuslänsåret, säger Anna Berglund på Eldrimner, som arbetar med regionala satsningar på Eldrimner.

Under fokuslänsåret ordnas aktiviteter och samarbeten i och i närheten av länet. Eldrimner hoppas att den här satsningen leder till fler och mer utbildade mathantverkare i hela Kalmar län.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB