Ny rapport visar att små företag är innovativa

En ny rapport visar att merparten av de innovativa företagen i livsmedelskedjan är små företag.

På uppdrag av Sweden Food Arena har en rapport om innovationsförmågan hos småföretag tagits fram. Sweden Food Arena är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor. Arenan är ett resultat av regeringens Livsmedelsstrategi.

Forskningsprojektet beskrivs som unikt, eftersom man även har intervjuat mikroföretagen inom livsmedelskedjan, det vill säga de 95 procent av företagen som har färre än 10 anställda och huvudsakligen finns på den svenska landsbygden.

Rapporten visar bland annat att företag i livsmedelskedjan är lika benägna att göra innovationer som företag i andra delar av näringslivet samt att största andelen innovativa företag inom livsmedelskedjan finns i Södermanland, Värmland och Dalarna.

Läs hela rapporten via Sweden Food Arena: Innovation-i-livsmedelskedjan_Slutrapport.pdf (swedenfoodarena.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB