Nytt krångelseminarium hölls på Særimner

Under årets Særimner hölls ett nytt krångelseminarium med deltagare både från Eldrimner, Livsmedelsverket, mathantverksbranschen och från flera politiska partier.

Det var Eldrimners tidigare verksamhetschef Bodil Cornell som på Særimner 2019 tog initiativ till att det skulle upprättas en så kallad krångellista.
– Att regelkrånglet måste minska har många varit överens om länge. Det har visat sig svårt att förverkliga. Det tillkommer hela tiden fler regler, mer administration och nya avgifter, säger Bodil Cornell.

Under årets seminarium visade Livsmedelsverket dock på att flera saker på Eldrimners lista är på väg att lösas, bland annat den punkt som tog upp provtagning på köttfärs, där man hoppas ha nya rutiner på plats redan till årsskiftet.
– Vi har varit ovana vid småskalighet och vi behöver lära oss ta hänsyn till det, sammanfattade Livsmedelsverkets Eirikur Einarsson som är chef för området kontroll.

Politiker från Miljö- och jordbruksutskottet från C, MP, V, M och S deltog i seminariet och de var, efter att ha hört mathantverkarna Kerstin Jürss från Jürss mejeri och Lars Hansson från Bjärhus gårdsbutik berätta om sin situation, överens om att både Eldrimner och Livsmedelsverket behöver finansiering från staten så att de kan stötta mathantverkarna på bästa sätt.

Eldrimners nye verksamhetschef, Olle Karlsson, kommer nu att ansvara för det fortsatta arbetet för att underlätta för mathantverkarna.
– Eldrimner är via sina kontakter med mathantverkarna en viktig brygga mellan den småskaliga livsmedelsproduktionen och de myndigheter som utformar regelverken. Det är också glädjande att frågan kring att förenkla för företag har fått ökad uppmärksamhet till exempel genom det förslag som regeringen presenterade i september om nya mål för förenklingspolitiken, säger Olle.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB