Mathantverkarna vill anställa

Årets studerande på Eldrimners och Torstas ett-åriga yrkeshögskoleutbildning i mathantverk har bara kommit halvvägs i sin utbildning, men Katrin Sahlin, som är nyanställd utbildningsledare på Eldrimner, har både den årskursen och nästa att fokusera på. Och från mathantverkarna har önskemålen varit tydliga: utbilda personer vi kan anställa.

Katrin Sahlin började sitt jobb på Eldrimner med en rivstart i augusti, ungefär samtidigt som årets nya yrkeshögskolestudenter började sin utbildning. Redan i de första kontakterna hon hade med mathantverkare runt om i landet var det tydligt att det fanns behov och önskemål om att yrkeshögskoleutbildningen ska locka personer som mathantverksföretag kan anställa. Förra våren var det flera hantverksmejerier som påtalade behovet av att hitta utbildad personal att anställa. Samma situation har det länge varit hos hantverksbagerierna, men nu verkar det finnas ett behov av att hitta utbildad personal inom hela mathantverksbranschen.
– Det vanligaste som de mathantverkare som jag pratat med hittills har lyft har varit att de ser ett behov av att det utbildas fler personer som de kan anställa och många ser vår yrkeshögskoleutbildning som en garant för bra personal, säger Katrin Sahlin.
Yrkeshögskoleutbildningen förbereder de studerande både för att starta egna företag och för att ta anställning hos redan etablerade mathantverkare. Ungefär halva tiden av utbildningen består av praktik.
– Vi vet sedan tidigare att flera av våra studerande blir erbjudna jobb, antingen kortare eller längre, hos de mathantverksföretag där de tillbringar någon av sina praktikperioder, säger Katrin.

Har du frågor om den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk?
Kontakta Katrin Sahlin: 010 - 225 34 64, katrin.sahlin@lansstyrelsen.se

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB