Digitala branschrådsträffar även i år

Branschråden är en viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk.

I början av varje år träffas de mathantverkare som sitter i Eldrimners sex olika branschråd för att diskutera aktuella frågor. Branschråd finns inom bageri och kvarn, gårdsslakt och charkuteri, bär-, frukt- och grönsaksförädling, jästa drycker, fiskförädling och mejeri. Medlemmarna i branschråden är en mycket viktig länk mellan Eldrimner och landets mathantverk. 

Utöver de årligen återkommande diskussionerna om Eldrimners kommande verksamhet, kursutbud, arbete med att förenkla för företag och NAFA var en viktig fråga även på årets branschrådsmöten hur covid-19 har påverkat verksamheterna.

Fullständiga protokoll från alla branschråds möten finns att ta del av via eldrimner.com. Branschrådens synpunkter förvaltas av respektive branschansvarig. Har du frågor eller andra synpunkter kan du kontakta Eldrimner via info@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB