Eldrimner har skickat remissvar om riskklassning

Ta del av Eldrimners remissvar.

Eldrimner fortsätter att arbeta med frågor kring den nya riskklassningsmodell som Livsmedelsverket håller på att ta fram och som är tänkt att användas från 2024, med ett övergångsår 2023 då kontrollmyndigheterna klassar om befintliga verksamheter. 

Före årsskiftet skickade Eldrimner in remissvar, både när det gäller den nya föreskriften samt för riskklassningsmodellen. Generellt innefattar Eldrimners remissvar att hänsyn behöver tas till småskaliga hantverksföretag med diversifierad verksamhet, så att kostnaderna inte ska öka. Har du frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till ida@eldrimner.com.

Eldrimeners remissvar med bilagor:
Eldrimners yttrande nya föreskrifter
Eldrimners yttrande riskklassning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB