Livsmedelsverkets riskklassningsjobb fortsätter

Stort engagemang i frågan, enligt remissvaren.

Enligt Livsmedelsverket har arbetet med den nya riskklassningsmodellen för livsmedelsanläggningar väckt stort engagemang bland remissinstanserna och fått både beröm och kritik. Med anledning av de inkomna synpunkterna kommer Livsmedelsverket nu bland annat arbeta med riktvärden för kontrolltid och göra en djupare konsekvensanalys innan vi kan fatta beslut om en färdig modell.

Läs mer om Livsmedelsverkets arbete: Efter remisserna – så fortsätter arbetet med den nya riskklassningsmodellen
Läs Eldrimners remisssvar: Eldrimner har skickat remissvar om riskklassning

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB