Ris och ros till utredningen om gårdsförsäljning

Eldrimner kommer att fortsätta följa frågan ur mathantverkets perspektiv och som en del av Länsstyrelsen i Jämtland bidra till arbetet med att besvara remissen.

Förslaget om gårdsförsäljning av alkohol är nu ute på remiss. Fram till den 10 juni har totalt 144 remissinstanser möjlighet att tycka till om förslaget, som hittills fått både ris och ros.

I början av december 2021 presenterade Elisabeth Nilsson, regeringens särskilda utredare, sin utredning om gårdsförsäljning av alkohol. Utredningen har kommit fram till att privat försäljning av sprit, vin och öl i liten skala bör tillåtas hos tillverkare. Enligt utredningens bedömning är detta möjligt enligt EU:s regelverk och skulle inte få någon större negativ effekt på folkhälsan.

Mathantverkarna såg med stort intresse sett fram emot att utredningen skulle presenteras och hoppas nu att förslaget ska bli verklighet.
– Att tillåta gårdsförsäljning av alkohol skulle innebära många fördelar för landets dryckesproducerande mathantverkare både i form av ökade inkomster och växande turism, säger Viktoria Vestun som arbetar med jästa drycker på Eldrimner.

Även Eldrimner och LRF ser utredningen som ett förslag i rätt riktning.
– Även om förslaget kunde vara mindre krångligt känns det som att det viktigaste är att man skapar möjligheter att komma igång även om systemet inte är perfekt, säger Olle Karlsson som är verksamhetschef på Eldrimner.
– Med mat och dryck som reseanledning stärker vi berättelsen om oss själva och vår egen gastronomiska karta och trots begränsningarna i utredarens förslag ser vi detta som ett viktigt steg i rätt riktning. Förslaget är tidsbegränsat på sex år. Då kan vi utvärdera och visa att gårdsförsäljning fungerar utan att äventyra vare sig den svenska folkhälsan eller vårt detaljhandelsmonopol, säger Anna Kaijser, på LRF Lokal mat och dryck.

I utredningsförslaget finns det strikta begränsningar som gör att endast en liten del av de små producenterna får möjlighet att sälja alkoholhaltiga drycker på sitt tillverkningsställe. Bland annat beviljas gårdsförsäljningstillstånd endast till de dryckesproducenter som bedriver småskalig hantverksmässig tillverkning av relativt små volymer. Försäljningen får dessutom bara ske från tillverkningsstället och måste kombineras med en avgiftsbelagd besöksupplevelse med krav på kunskapshöjande innehåll, till exempel en provning eller en berättande rundvandring. Det här gör att flera av landets något större dryckesproducenter har varit kritiska mot utredningen. Kritik har också kommit från nykterhetsorganisationer, som menar att förslaget urholkar det svenska alkoholmonopolet och att det kommer att kunna ifrågasättas av EU om gårdsförsäljning blir tillåtet. Sverige har en överenskommelse med EU sedan 1995 om att tillåta Systembolaget att ha monopol på detaljhandeln av öl, vin och sprit.

Regeringen har nu skickat utredningen om gårdsförsäljning av alkohol på remiss och bland andra branschorganisationer för dryckesproducenter, länsstyrelser och kommuner där besöksnäringen är viktig samt nykterhetsorganisationer har fram till början av juni på sig att yttra sig. Regeringen efterfrågar särskilt remissinstansernas bedömning av om gårdsförsäljning kan kombineras med bibehållet detaljhandelsmonopol.
– Eldrimner kommer att fortsätta följa frågan ur mathantverkets perspektiv och som en del av Länsstyrelsen i Jämtland bidra till arbetet med att besvara remissen, säger Olle Karlsson.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB