Anmäld som förpacknings-producent? Se hit!

Är du anmäld som förpackningsproducent hos Naturvårdsverket? I så fall ska du rapportera mängden förpackningsmaterial senast den 31 mars.

Från 2022 ska förpackningsproducenter varje år senast den 31 mars rapportera till Naturvårdsverket uppgifter om mängden förpackningar som producenten har tillhandahållit eller släppt ut på den svenska marknaden under närmast föregående kalenderår.

Detta gäller alltså dig som är anmäld som förpackningsproducent till Naturvårdsverket och inte s k serviceförpackningar.

En producent kan avtala med någon annan, exempelvis sitt insamlingssystem som FTI och TMR, att utföra rapporteringen men det är fortsatt producenten som bär ansvaret för att detta blir gjort och att uppgifterna stämmer.

Om du har ett ombudsavstal med FTI, så gör FTI rapporten men du som företag måste godkänna rapporten på FTI:s inloggningsportal. Har du som företag inte ombudavtalet gör du rapporten själv till Naturvårdsverket.

Läs mer här: Naturvårdsverkets vägledning till förpackningsproducenter

Har du fler frågor kan du även mejla Ida Lundström på Eldrimner: Ida@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB