Eldrimner kompetensutvecklar Livsmedelsverket

Den 9 – 10 maj kommer Eldrimner att hålla en kurs i hantverksmässig ystning och livsmedelssäkerhet för Livsmedelsverkets inspektörer. Kursledare är en av Eldrimners återkommande expertlärare.

– Det är Livsmedelsverket som bett oss ordna en sådan här kurs igen. Förra gången vi utbildade deras inspektörer var 2014, säger Birgitta Sundin som arbetar som branschansvarig för mejeri på Eldrimner.

Lärare på kursen är Eldrimners återkommande ystningsexpert Patrik Anglade som även ger liknande kurser i Frankrike.
– Vi är självklart stolta över att Livsmedelsverket vänder sig till oss för sin kompetensutveckling. Därför känns det  extra bra att vi då kan erbjuda internationell expertis. Det är i Frankrike de främsta utbildningarna inom mejeriteknik finns, mycket tack vare de starka traditionerna där och närheten till forskningsinstitutet INRA, som är en av världens ledande inom agrikultur och livsmedel.

 

Har du frågor får du gärna vända dig till Birgitta Sundin, 010-225 33 74
birgitta@eldrimner.com.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB