Förädlingsstöd finns att söka i Norrbotten

Pengar till nybyggen eller specialutrustning finns att söka för den som har planer att vidareförädla sina egna produkter eller någon annan lokal råvara.

Om du förädlar jordbruksprodukter till livsmedel finns två olika stöd att söka beroende på om din satsning kommer att leda till fler arbetstillfällen för ditt företag eller om du ska satsa på att förädla för en lokal marknad som direkt till butik, restaurang eller konsument. Du behöver inte vara klar med investeringen förrän under våren 2025 men länsstyrelsen i Norrbotten vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt.

Du kan få stöd för att bygga nytt eller bygga om en lokal och köpa in specialutrustning som behövs för förädlingen. I Norrbotten kan du få 40% i stöd upp till 2 miljoner kronor. Läs mer om hur du ansöker på Jordbruksverkets webbplats under avsnittet Stöd / Livsmedel.

Har du frågor om stödet i Norrbotten kan du höra av dig till landsbygdsstod.norrbotten@lansstyrelsen.se.

Om du är i verksam i något annat län kan du kontakta din lokala länsstyrelse för att undersöka möjligheter till liknande stöd.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB