Hybridmöte med Biokuma

Samarbete mellan Värmlands län och Hedmark fylke.

Ett av Eldrimners utbyten med regionala aktörer är ett Interregprojekt som kallas Biokuma mellan Värmland och Hedmark. Den 11 maj deltog Eldrimners medarbetare Anna Berglund på ett frukostseminarium med dem. Den fysiska workshopen var i Norge med ungefär 20 deltagare och digitalt deltog 60 personer.
– Jag berättade om Eldrimners uppdrag bevara kulturarvet och även om Eldrimner kurser och kommande event. Vi var två föreläsare, min kollega var från NOFIMA i Norge, hon berättade om fem regionala kompetensenav som finns i Norge och som är en motsvarighet till Eldrimner. Vi är båda viktiga aktörer för mathantverkare som vill komma igång eller behöver kunskap att komma vidare, sammanfattar Anna Berglund.

Biokuma omfattar Värmlands län och Hedmark fylke. I projektet fokuseras på  biokulturellt arv och alternativ matproduktion och förvaltare av mat-, natur- och kulturarv möter småskaliga matproducenter. Karlstads Universitet arrangerade hybridfrukostmötet.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB