Svara på extra remiss om riskklassning

Även företag kan svara Livsmedelsverket.

Nu har en extra remiss i processen med att ta fram en ny modell för hur mycket kontroll företag ska få, den så kallade riskklassningsmodellen, skickats ut. Ta del av den och lämna gärna era synpunkter till Livsmedelsverket senast den 19 juni.

Olika livsmedelsföretag får olika mycket kontroll. Det beror på flera saker, bland annat på vilken typ av verksamhet som företaget bedriver och vilken omfattning verksamheten har. Livsmedelverket håller just nu på att ta fram ett nytt sätt att räkna fram hur mycket kontroll enskilda anläggningar ska få. Detta kallas för riskklassningsmodellen.

Grundstrukturen i modellen är redan beslutad. Nu håller Livsmedelsverket på att fastställa de beräkningstabeller som i modellen kommer att användas för att räkna fram en verksamhets riskklass och därmed dess kontrollfrekvens – alltså hur mycket livsmedelskontroll företaget/anläggningen i fråga ska få.

Denna del av riskklassningsmodellen har nu skickats ut på remiss så att både kontrollmyndigheter, branschorganisationer och företag ska kunna ge synpunkter. Remissen finns på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan, och ni har till den 19 juni på er att lämna synpunkter.

Därefter kommer Livsmedelsverket ta ställning till remissvaren innan beslut om slutliga beräkningstabeller ska fattas till hösten.

Läs mer: Kom med synpunkter på extra remiss om ny riskklassningsmodell (livsmedelsverket.se)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB