Osten Wrångebäck får skyddad ursprungsbeteckning

Almnäs Bruks ost blir den första i norra Europa att få EU:s skyddade beteckning. (Foto: Jörgen Appelgren.)

Almnäs Bruks ost Wrångebäck har blivit den första osten i norra Europa att få EU:s högsta status, skyddad ursprungsbeteckning. Att osten registreras med skyddad ursprungsbeteckning innebär att den måste tillverkas enligt beslutade bestämmelser och inom området som traditionellt benämns Guldkroken, runt Hjo vid Vätterns västra strand.

Det är EU-kommissionen som har beslutat att skydda produkten Wrångebäcksost genom EU:s kvalitetssystem för skyddade beteckningar. Livsmedelsverket handlägger ansökningar för skyddade EU-beteckningar och är den myndighet som lämnar in ansökan till EU.
– Registreringen är ett viktigt bevis för produktens kvalitet och för ett produktnamn som garanterar produktens ursprung och egenskaper. Nu har producenter möjlighet att anmäla produkter som tillverkas enligt bestämmelserna, säger Jan Sjögren, avdelningschef på Livsmedelsverket.

Producenter av livsmedel och jordbruksprodukter som har ett tydligt geografiskt ursprung kan få produktnamnet skyddat av EU, antingen som Skyddad ursprungsbeteckning (SUB), eller som Skyddad geografisk beteckning (SGB).

Reglerna kring de skyddade beteckningarna är till för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De gör det möjligt för företagarna att informera konsumenterna om produkternas och livsmedlens egenskaper och särskilda kvaliteter. Strängast är kraven på skyddade ursprungsbeteckningar där råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten måste ske inom ett avgränsat område.

De svenska produkter som har skyddad EU-beteckning hittills är: Wrångebäcksost (SUB)
Vänerlöjrom (SUB)
Värmländskt skrädmjöl (SGB)
Kalix löjrom (SUB)
Upplandskubb (SUB)
Bruna bönor från Öland (SGB)
Sveciaost (SGB)
Hånnlamb, kött från gutefår (SUB)
Skånsk spettkaka (SGB)
Svensk Vodka (SGB)
Svensk Punsch (SGB)
Svensk Akvavit (SGB)

Fler produkter finns inlämnade till kommissionen för godkännande. Dessutom har ett antal ansökningar lämnats in hos Livsmedelsverket för en första bedömning.

Följ Almnäs bruk i sociala medier för att ta del av berättelsen om tillverkningen av Wrångebäck-osten.
Facebook: Almnäs Bruk
Instagram: @almnasbruk
Hemsida: almnasbruk.com

Läs mer hos Livsmedelsverket om den nya märkningen: Wrångebäcksost får skyddad ursprungsbeteckning (livsmedelsverket.se)

I Tidningen Mathantverk nr 2, 2021 skrev mejeristen, skribenten och fotografen Jörgen Appelgren om Almnäs Bruk och Wrångebäck: Almnäs - konsten att bygga ett varumärke- TM2 2021.pdf (eldrimner.com)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB