Ingen yh-utbildning vid Eldrimner hösten 2022

Utbildningen kommer att uppdateras för att bli mer attraktiv.

Eldrimner har tvingats att fatta beslutet att ställa in yrkeshögskoleutbildningen i mathantverk som skulle ha startat hösten 2022.

Orsaken är det låga antalet ansökningar. Vid ansökningstidens slut den 15 maj hade totalt 36 ansökningar kommit in, att jämföra med cirka 100 våren 2021. Ungefär hälften av årets sökande uppfyller ansökningskraven.

Utfallet från våra tidigare yrkeshögskoleomgångar visar att drygt hälften av de som erbjuds plats tackar nej och även efter utbildningsstart förekommer avhopp. – Vår uppskattning är därför att vi inför hösten som bäst skulle kunna fylla knappt hälften av utbildningsplatserna, konstaterar Olle Karlsson som är verksamhetschef på Eldrimner och Katrin Sahlin, som är utbildningsledare på Eldrimner.

– Vi behöver nu analysera varför söktrycket sjunkit och vad vi kan göra för att komma tillbaka med en ny, uppdaterad utbildning som är attraktiv för den som söker och uppfyller mathantverkets behov av utbildad personal, säger Olle och Katrin.

 

Har du frågor? Kontakta Olle eller Katrin.

Olle Karlsson, Verksamhetschef, 010-225 36 32, olle.karlsson@lansstyrelsen.se 
Katrin Sahlin, Utbildningsledare, 010 - 225 34 64, katrin.sahlin@eldrimner.com

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB