Minister uppmärksammade skyddade produkter

Medvetenheten och intresset för var maten vi äter kommer ifrån har ökat enligt landsbygdsministern.

I dag, 1 juli 2022, uppmärksammades de nya svenska produkter som har fått en skyddad beteckning inom EU. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjöd in representanter från Värmländskt Skrädmjöl, Vänerlöjrom, Gränna Polkagrisar och Wrångebäcks ost för att delta i ett rundabordssamtal. 

Medvetenheten och intresset för var maten vi äter kommer ifrån har ökat i Sverige och i dag finns det totalt 15 skyddade ursprungsbeteckningar i Sverige och cirka 3 300 i EU.
– Jag är glad att i dag kunna visa upp kvaliteten i svensk livsmedelsproduktion med de nya skyddade beteckningar som vi har fått det senaste året. Ett viktigt bidrag till ökad kännedom om svenska livsmedelsprodukter samt en viktig källa till stolthet för våra regionala specialiteter. Det är den goda svenska maten som är gasen i den svenska livsmedelsstrategin, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. 

 

Fakta
Skyddade beteckningar är livsmedelsprodukter som betecknar en produkt som härstammar från en viss ort eller region eller vars kvalitet beror på en viss geografisk omgivning. Det kan också vara en produkt som antingen har traditionella råvaror, ett recept alternativt ha producerats och förädlats på ett sätt som återspeglar traditionellt bruk. Det finns tre olika märkningar: skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning eller garanterad traditionell specialitet.

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB