Fäbodkulturen föreslås bli kulturarv

Fäbodens värden – ett kulturarv för världen

Fäbodföreningarna i Sverige och Norge nominerar fäbodkulturen som ett immateriellt kulturarv till FN-organet Unesco.

Fäbodbrukets kulturarv är brett och omfattar inte bara husdjursskötsel sommartid på utmarken utan även en omfattande kunskap om mjölkhantering och förädling, folkliga berättelser om väsen och oknytt samt en rik vallmusiktradition.

Som ett led i arbetet att få fäbodkulturen listad som ett immateriellt världsarv genomför fäbodrörelsen ett evenemang med föreläsning, fäbodvandring och vallmusik den 26 augusti 2022 i Ovanåker och på Våsbo fäbodar. Evenemanget är ett samarrangemang mellan Förbundet för Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, Länsmuseet i Gävleborg, SLU Centrum för biologisk mångfald och naturligtvis Våsbo fäbodlag. Läs inbjudan här: (Pdf)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB