Unikt matevenemang hålls i Stockholm i september

För första gången gör Eldrimner gemensam sak med Slow Food-rörelsen och arrangerar Terra Madre Nordic på Norra Djurgården i Stockholm, 1–3 september 2022.

Terra Madre Nordic äger rum 1–3 september 2022. Samtidigt hålls det första nordiska mästerskapet i mathantverk, Nordic Artisan Food Awards. Alla matintresserade hälsas varmt välkomna till föreläsningar, smakverkstäder och marknad.

Eldrimner är nationellt centrum för mathantverk och har i snart 20 år arbetat för att mathantverket ska stärkas, bland annat genom information, kurser och utbildningar. Slow Food-rörelsen startade i Italien 1986 och finns nu i 160 länder världen över. Matkultur i vid bemärkelse står i centrum och gott, rent och rättvist är rörelsens tre ledord. Initiativtagare var journalisten och debattören Carlo Petrini, vars passion och visioner för lokal, hållbar och traditionell mat under de senaste trettio åren har spridits över världen. I Sverige bildades Slow Food 1991 som det första internationella Slow Food-sätet utanför Italien. Eldrimner har länge inspirerats av Slow Food, och det går att se ett tydligt systerskap mellan organisationerna som båda arbetar för det hantverksmässiga i livsmedelsproduktionen.
– Eldrimners vision om att öka antalet mathantverkare som med sin kunskap kan skapa unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet stämmer överens med Slow Foods vision om bra, ren och rättvis mat för alla, menar Eldrimners grundare och tidigare verksamhetsledare Bodil Cornell.

Terra Madre är Slow Food-rörelsens nätverk av småskaliga jordbrukare, odlare, mathantverkare, kockar, aktivister och akademiker. Nätverket arbetar för att uppmärksamma och stötta småskaliga matproducenter. Terra Madre-nätverk finns över hela världen. Vartannat år samlas de till ett stort evenemang i Turin i Italien. Terra Madre Nordic är också ett återkommande evenemang i Norden. Det första hölls i Köpenhamn i Danmark i april 2018. På grund av pandemin har det dröjt, men i september 2022 hålls alltså det andra Terra Madre Nordic i Stockholm, och den här gången i samarbete med Eldrimner.

Med Terra Madre Nordic vill Eldrimner och Slow Food skapa en nordisk mötesplats för både producenter och konsumenter med ett gemensamt intresse för hållbar matproduktion och konsumtion samt matkultur.
– Vi ser fram emot spännande diskussioner och möten mellan konsumenter och producenter om framtidens matsystem. Dessutom hoppas vi kunna skapa starkare nordiska nätverk och stärka samtalet om bra, ren och rättvis mat, säger Jannie Vestergaard som är Slow Food i Nordens projektledare.

Under dagarna arrangeras, förutom tävlingen, en nordisk mathantverksmarknad, workshops, smakverkstäder samt samtal, seminarier och debatter.
– Här har vi chans att genomföra en manifestation för mathantverket där vi visar upp hela Nordens mathantverk och här finns en arena för den viktiga dialogen om hållbar matproduktion, säger Aleksandra Ahlgren som är projektledare från Eldrimner.

Terra Madre Nordic arrangeras gemensamt av Slow Food i Norden och Eldrimner i samarbete med partners och volontärer från de nordiska länderna. Nordic Artisan Food Awards arrangeras av Eldrimner.
– Att tävla är både spännande, motiverande och utvecklande för mathantverkare och i år välkomnar vi tävlande från hela Norden, säger Aleksandra.

 

Torsdag 1 september: branschdag; tävlingsbedömning, aktiviteter, välkomstmiddag

Fredag 2 september: nordisk mathantverksmarknad, aktiviteter för konsumenter och mathantverkare, prisutdelning

Lördag 3 september: nordisk mathantverksmarknad, aktiviteter för konsumenter och mathantverkare

 

Detaljerat program: https://slowfoodnordic.com/sv/terra-madre-nordic/program/

 

Plats för evenemanget är Stora skuggans värdshus, Stora Skuggans väg 12A, Djurgården, Stockholm: https://storaskuggansvardshus.se/.

Unikt matevenemang hålls i Stockholm (Pdf)

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB