Företag från alla nordiska länder tävlar i NAFA

För första gången arrangerar Eldrimner ett nordiskt mästerskap i mathantverk, Nordic Artisan Food Awards på Stora Skuggans värdshus på Norra Djurgården i Stockholm den 1–3 september.

Eldrimner brukar årligen arrangera SM i Mathantverk. Denna tävling har i år utökats till att omfatta hela Norden.
– Att tävla är både spännande, motiverande och utvecklande för mathantverkare och i år välkomnar vi tävlande från hela Norden, säger Aleksandra Ahlgren som är tävlingsledare.

Sammanlagt tävlar över 400 produkter i 28 klasser.
– Tävlingen samlar Nordens främsta mathantverk och ger kraft åt manifesterandet av hantverket, passionen och kunnandet som ligger bakom de här produkterna. Vi ser fram emot att låta producenterna mötas och att följa juryns experter när de med alla sinnen ger sig i kast med att utse medaljörerna, säger Aleksandra.

Deltagarna är alla småskaliga producenter från de olika nordiska länderna, med flest deltagare från Sverige.

I samband med tävlingen gör Eldrimner gemensam sak med Slow Food-rörelsen och arrangerar Terra Madre Nordic dit alla matintresserade hälsas varmt välkomna till föreläsningar, smakverkstäder och marknad. Med Terra Madre Nordic vill Eldrimner och Slow Food skapa en nordisk mötesplats för både producenter och konsumenter med ett gemensamt intresse för hållbar matproduktion och konsumtion samt matkultur.

Eldrimner har i snart 20 år arbetat för att mathantverket ska stärkas, bland annat genom information, kurser och utbildningar. Slow Food-rörelsen startade i Italien 1986 och finns nu i 160 länder världen över. Matkultur i vid bemärkelse står i centrum och gott, rent och rättvist är rörelsens tre ledord. Initiativtagare var journalisten och debattören Carlo Petrini, vars passion och visioner för lokal, hållbar och traditionell mat under de senaste trettio åren har spridits över världen. I Sverige bildades Slow Food 1991 som det första internationella Slow Food-sätet utanför Italien. 

Terra Madre är Slow Food-rörelsens nätverk av småskaliga jordbrukare, odlare, mathantverkare, kockar, aktivister och akademiker. Nätverket arbetar för att uppmärksamma och stötta småskaliga matproducenter. Terra Madre-nätverk finns över hela världen. Vartannat år samlas de till ett stort evenemang i Turin i Italien. Terra Madre Nordic är också ett återkommande evenemang i Norden. Det första hölls i Köpenhamn i Danmark i april 2018. På grund av pandemin har det dröjt, men i september 2022 hålls alltså det andra Terra Madre Nordic i Stockholm, och den här gången i samarbete med Eldrimner. 

Plats för evenemanget är Stora skuggans värdshus, Stora Skuggans väg 12A, Djurgården, Stockholm: https://storaskuggansvardshus.se/.

Mer information om tävlingen, klasser och regler: https://www.eldrimner.com/evenemang/54049.nordic_artisan_food_awards_ 2022.html

Detaljerat program: 
https://slowfoodnordic.com/sv/terra-madre-nordic/program/

Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB